Lofoten-erklæring krever klimahandling fra Norge

Over 200 organisasjoner fra mer enn 50 ulike land krever at Norge går foran i nedbyggingen av olje og gass-industrien. Erklæringen lanseres i forbindelse med det norske stortingsvalget.

Akademikere, analytikere og aktivister fra hele verden oppfordrer rike land som Norge til å gå foran i arbeidet med å begrense olje- og gassindustrien, for at verden skal kunne nå målene fra Paris-avtalen. Under en internasjonal samling i Lofoten ble uttalelsen, kalt Lofoten-erklæringen, utformet. Mer enn 200 organisasjoner fra hele verden har signert.

Lofoten-erklæringen kan leses her! (engelsk)

Erklæringen har fått navnet sitt som følge av Lofoten, Vesterålen og Senjas store symbolverdi.

– I tillegg til at kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja handler om nasjonalt vern av viktige naturområder, går saken også rett til kjernen av energipolitikken som kjennetegner mange rike, fossilproduserende land. Kampen om Lofoten har blitt en symbolsak for hvilken vei den globale utviklingen må gå, nemlig mot en avvikling av oljealderen, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Organisasjonene bak deklarasjonen peker ut rike fossilnasjoner som nødvendige ledere.
– Rike fossilprodusenter har et akutt, moralsk ansvar for å lede an i prosessen med å redusere avhengigheten av fossilt brennstoff, sier Greg Muttit i Oil Change International.

– Verden har allerede tilgang til mer olje, kull og gass enn vi har råd til å brenne, hvis vi skal ha håp om å holde oss innenfor Paris-målene. Det er på høy tid at vi som rike nasjoner tar ansvar og faser ut fossile brensler, sier Lundberg.

Samtlige 200 organisasjoner er enige: Norge har ingen unnskyldninger.
– Det er land som Norge, som har bygget opp en utrolig rikdom fra olje- og gassindustrien, som nå må utvise lederskap på nytt, sier Muttit. – Elbiler og karbonprising holder ikke, når du er en av verdens største utslippseksportører, slik Norge er.

Lofoten-erklæringen er også en erklæring om solidaritet og støtte til berørte samfunn rundt i verden, som allerede må sette i verk tiltak for å beskytte seg og sine levebrød i møte med klimaendringene.

Den internasjonale pressemeldingen kan du lese her!

Oppropet, samt liste over organisasjoner som har signert, ligger her!