Maksimalt to grader

Under klimaforhandlingene i Cancun i 2011 ble det eighet om å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt to grader.

Dermed har Klimakonvensjonens vedtak fra 1992 om å hindre «farlige klimaendringer» blitt noe mer konkret. Forhandlingene i Cancun vedtok også at rike land skal bidra med $100 milliarder i året innen 2020 for utslippskutt og tilpasning til klimaendringer i utviklingsland. Foreløpig har kun en brøkdel av de lovede pengene kommet på bordet, til stor frustrasjon fra verdens fattigste land.