Mer miljørefs til Statoil

Statoil bryter flere miljøregler på sine oljeplattformer. Det sier Klima- og forurensningsdirektoratet etter å ha kontrollert boreplattformer i Norskehavet.

Oljeselskapet har igjen kommet i forurensningsmyndighetenes søkelys for tilsynelatende manglende oppfølging av miljølovgivningen på norsk sokkel.

Det er både manglende beredskapsplaner, og manglende dokumentasjon på at selskapet har tilstrekkelig oljevernutstyr tilgjengelig hvis ulykken skulle være ute.

–      Vi er ikke trygge på at vi ikke vil finne tilsvarende mangler ved Statoils virksomhet på andre deler av norsk sokkel, og prioriterer nå ytterligere tilsyn med beredskapsvirksomheten, sier Bjørn Bjørnstad, avdelingsdirektør i Klima- og forurensningsdirektoratet til Aftenposten.

Klima- og forurensningsdirektoratet uttaler videre at de ikke er kjent med tidligere kontroller på norsk sokkel som har avdekket et høyere antall lovbrudd enn i dette tilfellet.

–      Statoil er det største oljeselskapet på norsk sokkel og opererer i flere svært sårbare områder. Gjentatte bekymringsmeldinger fra myndighetene over tid gjør at vi stiller spørsmålstegn ved hvor alvorlig oljeselskapet egentlig tar miljøkrav, sier Elisabeth Sæther, rådgiver i Naturvernforbundet.

Hun mener at antallet kontroller på Statoils plattformer må økes, og viser til at dette ikke er første gang i år at Statoil får refs fra myndighetene etter kontroll.

I februar i år innrømmet Statoil at de ikke hadde varslet Petroleumstilsynet om at femti brønner på Gullfaksfeltet måtte stenges ned på grunn av sikkerhetstilsyn. Tilsynet har tidligere konkludert med at det bare var flaks som gjorde at gasslekkasjen på Gullfaks C-plattformen ikke førte til eksplosjon.

I desember i fjor fikk også Statoil kritikk av tilsynet for gasslekkasje på en oljeplattform, som i følge Petroleumstilsynet skyldtes dårlig planlegging og ledelse fra selskapets side.

Les Klima- og Forurensningsdirektoratets brev til Statoil her.