– Mer natur og matjord under asfalt

Regjeringen har i dag lagt fram forslag om utbygging av 43 km firefelts motorvei gjennom Åkersvika naturreservat og verdifull matjord i Hedmark. Ny motorvei for opptil 110 km/t vil i tillegg øke biltrafikken og redusere grunnlaget for satsing på tog.

– Dette er et stort tilbakeskritt for klima, natur og ressursforvaltning. 8–9 milliarder kroner skal brukes til å bygge ned verdifulle  arealer og øke biltrafikken, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Vista Analyse har tidligere gjort beregninger som viser at intercity-togtrafikken nor for Hamar vil reduseres med 12–18 prosent dersom firefelts motorvei for 100 km/t bygges ut mellom Hamar og Lillehammer.

– En slik motorvei er et skudd for baugen for dem som jobber for å få på plass en attraktiv og effektiv jernbane, påpeker Haltbrekken.

Regjeringen peker på trafikksikkerhet som argument for å bygge firefelts motorvei. Dette er et tvilsomt argument.

– Deler av strekningen har midtrekkverk i dag, og resten bør kunne få midtrekkverk for en brøkdel av prisen for ny, firefelts motorvei. Midtrekkverk på eksisterende vei er minst like trafikksikkert som en ny vei som øker farten og gir mer trafikk, også på lokalveiene i nærheten. Vi får mer trafikksikkerhet om vi bruker pengene på utbedringer av eksisterende veinett, enn å bygge store, dyre og naturødeleggende motorveier i områder der det heller bør satses på kollektivtransport, avslutter Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.