– Miljøengasjement er ikke noe storbyfenomen

– Vi skal fortsette å vise vei i norsk miljøpolitikk, sa leder Silje Ask Lundberg da Naturvernforbundet åpnet sitt landsmøte i Stavanger i dag.

Silje Ask Lundberg holder en tale på landsmøtet

– Naturvernforbundet er selve beviset på at miljøengasjement ikke er noe Grünerløkka-fenomen. Vi har over 60 lokallag som er basert utenfor de store byene. Og vi er ikke alene. I meningsmåling etter meningsmåling ser vi at folk ønsker å ta vare på unik og verdifull natur. Folket støtter ikke gruvedumping i fjordene våre. Flertallet i folket, også bygdefolket, ønsker å ha ulv i Norge. Folk ønsker å ta mer miljø- og klimavennlige valg. Så når vi fremstilles som ensomme miljøsvaler i norske bygder, er det fordi noen har interesse av å fremstille det slik. Det er å undervurdere miljøbevegelsen og det er å undervurdere folk flest, sa leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet under åpningen av landsmøtet ved naturperlen Mosvatnet i Stavanger i dag.

Se leder Silje Ask Lundbergs tale her!

Landsmøtet samler nær 200 delegater fra Naturvernforbundets cirka 100 lokallag over hele landet. I løpet av helgen skal arbeidsprogrammet for de neste to årene vedtas, organisasjonens vedtekter og prinsipprogram skal moderniseres og et nytt sentralstyre skal velges. Lundberg er foreslått gjenvalgt som leder. Kamp mot forsøpling og plastforurensning, artstap, oljeutvinning og klimaendringer står sentralt i organisasjonens planer de neste to årene.

– Klimaendringene og tapet av naturmangfold er de to største miljøproblemene verden står overfor. I dag er det arealtap som er den største trusselen mot naturmangfoldet – men dersom vi ikke løser klimaproblemet, vil 1/3 av verdens arter kunne forsvinne. Derfor er det desto viktigere at vi ser disse utfordringene i sammenheng, og at de ikke settes opp mot hverandre. For hver eneste gang noen gjør det – så taper både klima og natur, sa Lundberg i sin tale.

Naturvernforbundet har hatt en sterk økning i medlemstallet de siste årene, og er nå over 24 000 medlemmer. For første gang er det et flertall kvinner blant våre medlemmer.
Vannkraft og vindkraft, dumping av gruveavfall, internasjonalt miljøarbeid, oljeutvinning, samferdsel, arealplanlegging, klima, forbruk, plast og fiskeoppdrett var blant temaene Lundberg berørte i sin tale.
– Vi skal fortsette å vise vei i norsk miljøpolitikk, og jeg gleder meg til å gjøre det sammen med dere, avsluttet Lundberg.

Les hele talen her! (pdf)