Miljøkrav i offentlig innkjøp

Ved å bruke sin innkjøpsmakt kan en kommune direkte påvirke hva de selv velger å kjøpe, men også indirekte påvirke markedet og oppmuntre nye løsninger. Det kan være snakk om små tiltak for å unngå forsøplende enkeltprodukter eller som en del av et større strategiarbeid. Stadig flere kommuner rutiner for grønne offentlige innkjøp. DIFI har laget en god veileder som kommunen kan bruke som inspirasjon til å forme en god, miljøvennlig innkjøps strategi. Har din kommune et bevisst forhold til plast i sine innkjøp?

Her er noen av de tiltakene kommunene har listet opp i sine handlingsplaner:

  • Sette krav som legger til rette for redusert plastbruk og unngå innkjøp av engangsplast, for eksempel i kommunal kantinedrift.
  • Sette krav om at leveringsemballasje og beholdere skal inngå i et ombrukssystem. 
  • Ha som kravspesifikasjon i offentlige innkjøp at produkter /tjenester ikke skal medføre vesentlig mikroplastforurensning.
  • Plastavfall på kommunale byggeplasser skal ikke komme på avveie, dette må være innlagt som kravspesifikasjon i utbyggingsavtaler.
  • Sette krav til utbygger om et maksimumnivå av emballasjeavfall i kommunale byggeprosjekter.  
  • Gjennom innkjøp, etterspørre høy grad av resirkulert plast der det er mulig.
  • Fallunderlag lekeplass. Bruk av gummiflis tillates ikke på kommunale lekeplasser og nærmiljøanlegg. Underlag av plast bør begrenses til sikkerhetssoner.
  • Ved kjøp av industrivaskemaskiner til kommunalt vaskeri skal maskinene ha rensing av utløpssvann.
  • Arbeidstøy av fleeceprodukter tas ut av kommunens rammeavtale, og blir ikke lenger del av arbeidstøyporteføljen.

Skrytelista:

Stavanger og Sandnes kommuner går foran ved å stille krav om avfallsfrie byggeplasser.

Elverum kommune er med i et internasjonalt samarbeid om sirkulære innkjøp. 

For deg som vil lese litt mer:

DIFI`s veileder til hvordan man kan redusere plast i offentlige anskaffelser. 

DIFI`s råd til sirkulære anskaffelser.

Interreg prosjektet CircPro