Miljøvennlig hverdag

Det er ikke lenger greit å bruke og kaste. Vi lever kanskje i et forbrukersamfunn, men det gir også forbrukermakt. Og stadig flere tar et aktivt standpunkt i måten de kjøper, bruker og lever på, og velger de miljøvennlige alternativene. Disse små hverdagslige handlingene kan kanskje synes små i den store sammenhengen. Men til sammen kan det utgjøre den store forskjellen.

Når stadig flere velger miljøvennlig alternativ i hverdagen, gjør også noe med markedet. Produkter og tjenester som er tilvirket med hensyn til miljø, helse og global rettferdighet har fått en kraftig oppsving de siste årene først og fremst fordi folk har begynt å kjøpe dem.
Det å være en bevisst forbruker får derfor ringvirkninger utover akkurat dine handlinger –  jo flere som kjøper, bruker og lever miljøvennlig, jo mer miljøvennlig blir både markedet og samfunnet.

Mange norske kommuner har begynt å tilby gode sorterings- og returordninger. Dette fører først og fremst til betydelig mindre klimagassutslipp, lokal forurensing og unødvendig produksjon. Men det har også gjort oss som forbrukere mer bevisst på hvor mye avfall de produserer og hvor det blir av det.

Også klimaproblemet har gjort sitt inntog i folks hverdag. Skal vi få ned utslippene, finnes det ingen enkel løsning. Hele infrastrukturen i samfunnet må endres, og det krever ikke bare at industrien, transportsektoren og oljeindustrien tar grep. Det  krever også endringer i folks hverdag.

De siste årene har flere og flere også tatt klimatrusselen på alvor, og ønsker å leve mer klimavennlig. 

På disse sidene har vi samlet tips til hvordan du kan ta enkle grep i hverdagen som gjør at din samlede belastning på klimaet og miljøet senkes betraktelig, uten at det nødvendigvis fører med seg store omveltninger for hverdagen din.