Motvinds arrangement i Oslo

Utbygging av vindkraft i Norge har ført til dramatiske konsekvenser for natur og landskap og rammet naturgrunnlaget for samisk reindrift og kulturutøvelse. Naturvernforbundet var sterkt imot allerede da man la de første planene om vindkraftindustri på Fosen.

Naturvernforbundet har kjempet og kjemper fortsatt en innbitt kamp langs kysten, i fjellene og i skogen for å hindre rasering av natur fra vindindustrien og andre aktører. Mange av Naturvernforbundets medlemmer, aktive og tillitsvalgte jobber tett sammen med medlemmer i Motvind-grupper og andre aktivister for å hindre rasering av natur. Vi kan nevne saker som Davvi i Finnmark, Innvordfjellet i Trøndelag, Øyfjellet og Sjonfjellet i Nordland, Gilje i Rogaland, Øyfjellet i Nordland, Bremanger i Vestland og Buheii i Agder, blant andre.

– Vi ønsker folkebevegelsen Motvind hjertelig velkommen og står skulder ved skulder med engasjerte vindkraftmotstandere, både lokalt og nasjonalt, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet har den siste måneden hatt en tett dialog med ledelsen i Motvind Norge, både nasjonalt og på Sørlandet. De siste dagene har det kommet påstander om Naturvernforbundets forhold til Motvind Norge og arrangementet i Oslo lørdag 4.september, som vi må rette opp i.

Det er viktig for Naturvernforbundet at krefter på ytre høyre ikke får bruke folks naturvernengasjement til å fiske etter støtte for sine uakseptable holdninger. Naturvernforbundet tok opp dette med ledelsen i Motvind Norge allerede i midten august etter at ytre høyre-partiet Alliansen ble invitert til å delta på Motvinds camp i Buheii, altså lenge før saken nådde media. I tillegg har Naturvernforbundet reagert på at partier fra ytre høyre var med i Motvinds partiguide for Stortingsvalget. Naturvernforbundets ledelse har hatt en aktiv dialog med ledelsen i Motvind Norge og gitt klare innspill om behovet for å ta tilstrekkelig og tydelig avstand fra ytre høyre og deres forsøk på å finne legitimitet hos vindkraftmotstandere.

Dessverre valgte styret i Motvind Norge i dagene før markeringen en kommunikasjon til offentligheten som ikke var så tydelig og klar som det vi mener er nødvendig i en slik sak. Selve styrevedtaket Motvind Norge fattet er klart og tydelig, men i uttalelsen sin velger Motvind overskriften Forsøk på å skade folkebevegelsen skal ikke lykkes, fremfor en overskrift som tar tydelig avstand fra partier og grupperinger på ytre høyre.

Sentralstyret i Naturvernforbundet ble kalt inn til møte fredag kveld 3. september, hvor det ble vedtatt en tydelig uttalelse som tar avstand fra ytre høyre.

«Politiske partier og grupperinger på ytre høyre fløy representerer standpunkter, holdninger og verdier som vi i Naturvernforbundet tar avstand fra. Kontakt og samarbeid med partier og grupperinger som står for rasistiske og høyreekstreme holdninger, bryter med våre prinsipper. Kontakt og samarbeid vil i tillegg kunne skade og svekke styrken i vårt forsvar for natur og klima», står det i uttalelsen fra Naturvernforbundets sentralstyre.

Sentralstyret diskuterte også deltagelse på Motvind Norges arrangement i Oslo dagen etter og falt ned på at Motvind Norges uttalelse og måten den ble kommunisert på ikke er så tydelig som sakens alvor krever. Derfor valgte vi å trekke oss fra arrangementet, hvor vi skulle holdt en appell. Naturvernforbundets avgjørelse ble kommunisert i en e-post til ledelsen i Motvind Norge, og ikke spredd aktivt i offentligheten. Vi ønsket at lørdagens markering skulle handle om natur og vindkraftindustriens herjinger og ikke om organisasjonen Motvind Norges kommunikasjon.

Vi ser til vår overraskelse at det er kommet spekulasjoner om at Naturvernforbundet aktivt ba andre partier og aktører om å trekke seg fra markeringen. Det er feil. Sentralstyrets beslutning ble tatt sent fredag kveld. Vi registrerer imidlertid at andre organisasjoner og politiske partier vurderte saken på den samme måten og har trukket seg.

Naturvernforbundet er en viktig samfunnsaktør og en organisasjon med stor legitimitet i befolkningen. At vi aktivt tar avstand fra ytre høyre handler ikke om partipolitikk, men er en klar markering av våre grunnverdier.  Da vi valgte å trekke oss fra markeringen på lørdag, var det altså en konsekvens av at vi mener Motvind ikke kommuniserte beklagelsen tydelig nok. Vi understreker at vi kun trakk oss fra dette spesifikke arrangementet, ikke fra videre samarbeid med Motvind.

– Naturvernforbundet står fortsatt like støtt mot naturødeleggende vindkraft, avslutter leder Truls Gulowsen.

Les også: Naturvernforbundet trapper opp kampen mot naturødeleggende vindindustri

Les også: Naturvernforbundets vindkraftpolitikk

Les også: Ytre høyre har ingen plass i miljøkampen

Les også: Naturvernforbundets prinsipprogram