– Mye prat, men lite handling

Regjeringens nye plaststrategi er lite konkret og hopper glatt over kjernen til plastproblemet, mener Naturvernforbundet.

– Regjeringen viser liten vilje til å arbeide for redusert produksjon av ny plast og redusert forbruk. Strategien er mer en oppsummering av det som allerede gjøres, enn en oppskrift for hvordan vi skal løse plast problemet. Her er det mye prat og lite handling, sier Naturvernforbundet-leder Truls Gulowsen.

Naturvernforbundet er glade for at myndighetene vil føre strengere tilsyn med og ha større fokus på oppdrettsnæringa, og at det endelig kommer krav for alle om å rapportere tapte fiskeredskap. Tapte fiskeredskap er både et forurensningsproblem og en omfattende dyretragedie.   

Likevel savner Naturvernforbundet høyere ambisjoner nasjonalt så vel som internasjonalt. Regjeringen foretrekker å vente på prosesser i EU heller enn å ta rollen som foregangsland. Det videre arbeidet med en global avtale mot plastforsøpling må først og fremst rettes mot å bremse produksjon av ny plast. Det er nødvendig for å få slutt på plastforsøplingen, få fart på markedet for resirkulert plast og kutte klimagassutslipp fra både produksjon og avfallshåndtering.  

– En måned før valget kunne regjeringspartiene levert en plan som ville gitt oss de strukturelle endringene vi behøver, men den muligheten har de latt gå fra seg. I stedet er målsetningen kun mer opprydning og forbedring av allerede eksisterende produkter. Vi er positive til samarbeid med næringslivet om å redusere plastforbruk, men dette må komme i tillegg til klare krav, ikke i stedet for, avslutter Gulowsen.