Nå snakker vi om olje-elefanten i rommet

Lenge har debatten om norske klimakutt blitt ført uten at vi har diskutert det aller mest åpenbare: Norge er en av verdens største produsenter av fossil energi. Men nå løsner det: både regjeringen, opposisjonen og oljebransjen krangler så busta fyker om oljen og klimaet.

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet 

Forbrenning av fossile energikilder øker temperaturen på kloden. Hvis vi brenner for mye olje, kull og gass, vil vi skape klimaendringer som er katastrofale for livet på jorda, oss selv inkludert. Dette er det enkle budskapet fra klimaforskere og energieksperter over hele verden. Derfor har det de siste åra kommet stadig mer dramatiske advarsler om at vi ikke kan hente opp all olja, kullet og gassen dersom vi skal unngå en oppvarming som er så stor at vi ikke kan håndtere den. Det internasjonale energibyrået mener at 2/3 av fossile energikilder må bli liggende dersom vi skal ha minst 50 prosent (!) sjanse for å unngå katastrofal oppvarming. FNs klimapanel gir oss et enda strammere «budsjett», som i praksis betyr at vi må la minst tre fjerdedeler av de fossile energikildene ligge. Dersom verdenssamfunnet må la olje og gass ligge, kan ikke verdens rikeste land fortsette å hente ut alle våre stadig mer kostbare ressurser. FNs klimapanel påpeker at det er de rike OECD-landene som må fase ut fossil energi. Derfor har også flere sentrale norske politikere påpekt at vi trolig ikke kan hente opp alt av olje og gass i framtida. Det er en fornuftig og langsiktig politikk.

I sommer sa Arbeiderpartiets nye leder det mange av de mer miljøengasjerte partiene har sagt lenge: norsk oljeutvinning må også sees i lys av klimapanelets advarsler. «Vi må lytte til de som sier at verden ikke kan ta alle ressursene ut fra sokkelen, kanskje må to tredjedeler, tre fjerdedeler, bli værende under sokkelen. Norge kan ikke være uberørt av det budskapet. Men vi må også finne ut hvordan vi best gir vårt bidrag, for det er også slik at norsk gass kan være en viktig overgangskilde fra fossil til fornybar i Europa.», sa Støre på AUFs sommerleir.

Slike uttalelser får oljebransjen til å skjelve i buksene. I dag lanserte oljebransjens interesseorganisasjon Norsk olje og gass en rapport som skulle fortelle oss at norsk olje blir «mindre attraktiv» for investorer fordi norske politikere «vingler» ved å snakke om sammenhengen mellom olje og klima. I virkeligheten sier rapporten at bare Australia og USA har politikere som er mer servile overfor oljebransjen enn Norge, og at både den politiske, økonomiske og operasjonelle risikoen for å investere på vår sokkel er svært lav. Når Norsk olje og gass setter på alarmklokkene, er det altså komisk, men det viser at de allerede er nervøse. De vet at vi ikke både kan bli et bærekraftig samfunn og fortsette med olje- og gassutvinning, og reagerer på selv den mildeste trussel.

Dessverre virker det som Regjeringen er lydhøre for oljebransjens særinteresser. Olje- og energiminister Tord Lien (FrP) uttalte til VG forrige uke at Jonas Gahr Støre «utgjør en trussel mot tusenvis av arbeidsplasser og på sikt hele velferdsstaten». «Jeg ønsker å redusere utslippene både i Norge og internasjonalt, men å redusere den norske olje- og gassproduksjonen vil ha minimal effekt på klima i verden. Dersom Norge produserer mindre vil andre, mindre miljøvennlige land produsere mer.», sa Tord Lien. Erna Solberg sa det samme i VG i dag, 20. august: «det er ingen grunn til å bremse norsk olje- og gassvirksomhet. Det er slik at vår olje og gass bidrar til at man kan fase ut mye mer forurensende energikilder som kullkraft.» Dette høres jo ut som gode nyheter! Tenk at MER olje og gass gir MINDRE klimagassutslipp! Det er nesten for godt til å være sant. Og slik er det dessverre også.

Argumentet om at norsk gass erstatter kull i utlandet, har vært fremmet lenge. Argumentet er at gasskraft bare gir halvparten så store klimagassutslipp dersom det erstatter kullkraft. Men påstanden om at norsk gass automatisk erstatter kullkraft, er svært usannsynlig, og mangler ennå dokumentasjon. Vi vet at store deler av gassen i Norge går til formål der alternativet ikke nødvendigvis er kullkraft, og billig gass kan like gjerne skvise ut fornybar energi. Når Erna Solberg og Tord Lien også sier at norsk olje erstatter kull, har de beveget seg bort fra det diskutable, og over i direkte feilinformasjon. Statistisk Sentralbyrå la nemlig i fjor fram en rapport som konkluderte med det motsatte: redusert norsk oljeutvinning reduserer de globale utslippene. Olje brukes i stor grad til biler og annen transport. De er som kjent ikke drevet av kull. Det er vanskelig å forstå hvorfor statsministeren og Olje- og energiministeren feilinformerer på et så avgjørende punkt, med forbehold om at de ikke har blitt feilsitert. Solberg har lovet at klimaendringer skal være et overliggende hensyn for hennes regjering. Da må hun gå inn for en olje- og gasspolitikk innenfor rammene av forskning og kunnskap.

Det er svært oppmuntrende, og på høy tid, at sentrale politikere som Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre tar tak i den avgjørende debatten om norsk oljeutvinning og klimaendringer. Vi har ikke råd til å drive med ønsketenking, og late som om norske fossile energikilder ikke bidrar til klimagassutslipp. Vi er verdens fjerde største produsent av fossil energi per innbygger. Vi kan ikke trekke nisselua nedover øynene og bare fortsette som før.