Naturvernforbundet har fått samepolitisk råd

Naturvernforbundet har fått et eget samepolitisk råd. Det er opprettet for å gi råd i klima- og miljøsaker innenfor samisk natur- og kulturgrunnlag.

Lasse Eriksen Bjørn, Ella Marie Hætta Isaksen og Kjell M. Derås, samepolitisk råd, Naturvernforbundet

Lasse Eriksen Bjørn, Ella Marie Hætta Isaksen og Kjell M. Derås i samepolitisk råd i Naturvernforbundet.

Det har vært en viktig allianse mellom samer og naturvernere i mange tiår, fra Alta-kampen på 1970-tallet til dagsaktuelle saker som vindkraft på Fosen og gruvedrift ved Repparfjord. Med opprettelsen av det samepolitiske rådet ønsker Naturvernforbundet å styrke denne alliansen.

– Vi har sett at det er et stort behov for å få samisk tradisjonskunnskap i beslutningsprosesser i Naturvernforbundet, sier Lasse Eriksen Bjørn, som leder det nyopprettede rådet.

– Hva er kunnskapsgrunnlaget i sakene vi jobber med? Her er det viktig at Naturvernforbundet stoler på tradisjonskunnskapen i samiske miljøer. Den kunnskapen må ha en sterk anerkjennelse, sier Eriksen Bjørn.

Han er bosatt i Oslo og kommer fra en sjøsamisk slekt i Storfjord i Nord-Troms.

I tiden som kommer blir oppfølging av Fosen-saken viktig. Der vant reindriften over Fosen Vind og staten ved at konsesjonen til vindkraft ble kjent ugyldig i Høyesterett. Dommen var en historisk sterk anerkjennelse av urfolks rettigheter i Norge, og den må legge sterke føringer for andre saker som rammer samisk reindrift.

Les mer om Fosen-dommen her: – Et vendepunkt i kampen for samiske rettigheter

I tillegg står flere andre vindkraftsaker, Repparfjord-saken, hyttebygging og flere andre saker på rådets dagorden.

Samepolitisk råd er et rådgivende organ for landsstyret og politisk ledelse som har rett til å uttale seg internt ved behandling av saker som berører samiske rettigheter og interesser. Samepolitisk råd bør også rådføres i forbindelse med strategiprosesser for å peke på aktuelle områder der samiske rettigheter og interesser bør vurderes og vektlegges.

– Vi oppretter dette rådet fordi samenes miljøkamp er vår miljøkamp. Mange samer er også medlemmer i Naturvernforbundet, og vi tror at et eget samepolitisk råd vil gjøre vårt samarbeid med samiske organisasjoner enda sterkere, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

I tillegg til Lasse Eriksen Bjørn består samepolitisk utvalg av Mattis Danielsen (Røros), Ella Marie Hætta Isaksen (Oslo), Berit Johanne Guttorm Ballari (Tromsø), Berit Marie P.E. Eira (Kautokeino), Kjell M. Derås (Alta), Frode Elias Lindal (Alta) og Elise Sørensen (Natur og Ungdom/Alta).