Naturvernforbundet har størst tillit på klima

På TNS Gallups årlige «Klimabarometer» har Naturvernforbundet størst tillit blant politiske aktører som jobber mot klimaendringene. – Det er gledelig, men vi skulle ønske regjeringen hadde gjort seg fortjent til like mye tillit, uttaler Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken

TNS Gallups siste meningsmåling om nordmenns holdninger til klimaendring er hyggelig lesning for Naturvernforbundets klimaaktivister. Seks av ti respondenter svarer at de har  svært eller ganske stor tillit til at Naturvernforbundet tar en aktiv rolle for å redusere utslipp av klimagasser. Naturvernforbundet er bare tangert av Bellona. Regjeringen har derimot bare tillit hos 36 prosent.

– Det er synd at regjeringen har så lite klimatillit, men det er ikke vanskelig å forstå, sier Lars Haltbrekken.  – For mange framstår det som om politikerne prater mye om klimaendringer som vår tids største utfordring, men ikke gjør klimatiltak som er merkbare for folk flest.

Kjemper for håndfaste endringer

Norske klimagassutslipp har steget med 5,2 prosent siden 1990-nivå, men sank noe fra 2011-2012. Et av suksessprosjektene de siste årene, har vært utskifting av forurensende oljefyr. Disse tiltakene har Naturvernforbundet bidratt til å drive fram gjennom prosjektet oljefri.no, som sprer seg til stadig flere byer. I dag lanserer Naturvernforbundet også nettstedet energismart.no, med tips til hvordan man kan redusere strømforbruket i hjemmet. 

– Oljefri og Energismart eksempel på tiltak som berører folks hverdag, og lar oss være med på klimaløsningene. Det må bli kortere mellom ord og handling, både i politikken og hverdagslivet, sier Haltbrekken.

Ole Brumm-politikk

Den største synderen er stadig oljebransjen, som har økt sine utslipp med 76,7 prosent siden 1990. Bare en av fire sier at de har svært eller ganske stor tillit til Statoils klimainnsats. Naturvernforbundet kjemper når for å bremse jaget etter de siste oljedråpene.

– Hvis regjeringen ønsker å få mer tillit i klimasaken, kan de ikke drive Ole Brumm-politikk. Elefanten i rommet er norsk oljebransje. Alle skjønner at vi ikke kan redde klimaet samtidig som vi investerer stadig mer penger i å ødelegge det. Naturvernforbundet vil stå på for å bremse råkjøret mot olje, særlig i sårbare havområder i nord, sier Lars Haltbrekken.