Naturvernforbundet klagde på jaktkvote, reddet 5 gauper

Etter klage fra Naturvernforbundet reduserte Klima- og miljødepartementet (KLD) jaktkvoten på gaupe i Trøndelag og Møre og Romsdal. Rovviltnemndas opprinnelige ble kuttet med fem dyr, fra 30 til 25. Hunndyrkvoten ble redusert fra 11 til 9 dyr.

– Rovviltnemndas vedtak holdt ikke vann, hverken biologisk eller juridisk. Derfor er det gledelig at vi i alle fall fikk reddet fem gauper og redusert hunndyrkvote, sier Øystein Folden, leder i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.

Han merker seg at KLD legger Naturvernforbundets argumenter til grunn for sin omgjøring av rovviltnemndas vedtak i region 6.

– Naturvernforbundet påpeker at rovviltnemnda enda en gang har gjort for grovt overtramp i forhold til sitt mandat. Det er ille at regional forvaltning av rovdyr er så politisk og så i mangel på faglig integritet, sier Folden.

Han får full støtte av fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

– Nemnda har igjen fattet et konfliktdrivende vedtak, som er juridisk og biologisk feil. Vi måtte klage på dette. Igjen blir nemnda overprøvd av Klima- og miljødepartementet, noe som burde vært unødvendig, sier Håpnes.

Vi er glade for at KLD bruker våre faglige argumenter om at kvoten må senkes for at regionen skal bidra til å hjelpe naboregioner som ligger langt under bestandsmålet. Både i Hedmark og Nordland er det jaktstopp fordi de ligger langt under bestandsmålet som Stortinget har vedtatt.

– Det er viktig at region 6 tvinges til å senke jaktkvoten for å bidra til nasjonalt bestandsmål.

Gaupebestanden i Norge ligger langt under det målet på 65 årlige ynglinger, omkring 400 gauper, som Stortinget har vedtatt. Sist registrering var det bare 55 gaupefamilier i Norge, det tilsvarer bare omkring 320 dyr. Dette er sjuende året på rad at bestanden ligger langt under det vedtatte målet, påpeker Arnodd Håpnes.

Det er i år gitt tillatelse til å skyte totalt 54 gauper i Norge. Naturvernforbundet mener det er helt uakseptabelt å skyte så mange dyr og at bestanden må få tid til å bygge seg opp igjen etter omfattende jakt gjennom mange år.

Situasjonen for de norske gaupene har gått fra vondt til verre de siste årene. På Norsk rødliste 2010 ble gaupa plassert i kategorien sårbar. På rødlista som kom i 2015 ble den regnet som sterkt truet, en kategori nærmere utryddelse. Siden den tid har bestanden gått ytterligere ned.