Naturvernforbundet skuffet over forslaget om å gjøre gass og atomkraft grønn

Atomkraftverk

Illustrasjonsfoto av et atomkraftverk.

Publisert 02.02.2022 av Kenneth Eriksen

– Hensikten med EU taksonomien er å flytte investeringer fra fossil til fornybar energi. Gass kan aldri bli fornybart og dette forslaget vil bidra til å svekke hele formålet med taksonomien, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Onsdag 2. februar presenterte EU kommisjonen sitt forslag til regler for bærekraftige investeringer (taksonomien). Naturvernforbundet er svært skuffet over at forslaget fremdeles åpner for å stemple atomkraft og gass som bærekraftige investeringer, tross massive protester fra EU land, forskere, eksperter og aktivister.

Gulowsen viser til at også ekspertpanelet som Kommisjonen har brukt for å utvikle taksonomien har vært kritiske til å inkludere gass på de vilkårene som EU kommisjonen har foreslått. Ekspertpanelet har også advart mot å regne atomkraft som en bærekraftig energiform.

– Å grønnvaske atomkraft som bærekraftig er å gjøre seg selv en bjørnetjeneste. Vi kan ikke løse klimakrisen med en energiform som utgjør en trussel mot livet i havet og mot økosystemene våre. Som kommisjonens eget ekspertpanel understreker finnes det fortsatt ingen empiriske bevis på at noen har funnet en sikker lagringsplass for radioaktivt avfall som vil holde de neste 1000 årene. Det står heller ingenting i forslaget om hva en plan for sikker håndtering bør inneholde eller noe om kvaliteten på en slik plan.

Artikkelen ble sist oppdatert: 02.02.2022