NO. 19 i skudd-drama

Bjørnen NO.19 ble forsøkt skutt i Saltdal, Nordland, natt til onsdag forrige uke. Vi er glade for at bjørnen slapp unna, siden fellingstillatelsen nå er gått ut, sier Naturvernforbundet, som har anmeldt Statens naturoppsyn.

Det var mørkt natt til onsdag forrige uke, da nordlandsbjørnen NO.19 ble lokket av et fristende jervåte. Men det var ikke matro å få: klokka 22.45 løsnet et lokalt jaktlag to skudd mot bjørnen, uten å felle den. Drapsforsøket var uforsvarlig, og i strid med Regjeringens rovdyrpolitikk, mener Naturvernforbundet. 

Skadeskyting?

– Jakta skjedde på den mørkeste tiden av døgnet, og det var dårlig sikt da skuddene ble avfyrt. Bjørnen kan ha blitt skadeskutt og da utgjør den en trussel for mennesker, sier Erling Solvang, leder i Naturvernforbundet Nordland, som har anmeldt Statens naturoppsyn for hendelsen, og krever offentlig tiltale og straff. Naturvernforbundet mener fellingsforsøket er gjennomført på en måte som bryter Naturmangfoldsloven om human jakt og fare for menneskeliv.

Bjørnen i Norge er sterkt trua. For å bevare bestanden ble vårjakt på bjørn forbudt i 1932, og arten ble freda i 1973. Men skuddene mot No. 19 ingen sjelden hendelse – mer enn 80 bjørner har blitt skutt i Norge siden 2007. Stortinget har vedtatt at bestanden av bjørn er for liten, og at den skal bli mer en dobbelt så stor som i dag. Allikevel skytes i gjennomsnitt 14 bjørner  i året i Norge, og bestanden går nedover, stikk i strid med Stortingets vedtak. Bare 137 bjørn ble registrert i 2012, en nedgang på 29 fra 2010.  

Kritiske til forvaltninga

Naturvernforbundet reagerer svært negativt på statens forvaltning av bjørnen, og på skuddene mot NO. 19. 

– Vi er særlig kritisk til at myndighetene ikke forbyr åteutlegging som foregår i området. Dette øker konflikten fordi det holder bjørnen i området, noe som i neste omgang utløser krav om skyting av bjørnen lenge før den gjør eventuell skade på husdyr. Dette er elendig rovdyrforvaltning. Det fører til en forvaltning i strid med Stortingsforliket og i strid med våre internasjonale forpliktelser. I tillegg medfører det en unødvendig økning i konfliktnivået i rovdyrsaken, sier Arnodd Håpnes, Fagleder for avdeling for naturmangfold i Naturvernforbundet.