– Nøler med miljøgiftopprydding

Problemene med avrenning av miljøgifter fra brannøvingsfelt på flyplasser er større enn tidligere antatt. På 15 flyplasser renner giftstoffer rett ut i vernede naturområder. Naturvernforbundet krever nå at giftstoffene må bort fra naturen.

Fakta om PFOS:

PFOS er giftig, brytes ikke ned i naturen, og oppkonsentreres i næringskjeden. Hvis stoffet engang har sluppet ut, vil det fortsette å være i jord, vann og organismer i svært lang tid. PFOS finnes igjen i dyr og mennesker i hele verden, og kan skade folk og dyrs evne til å få barn, samt er kreftfremkallende. Tidligere har Naturvernforbundet krevd at all bruk må stanses (PFOS ble så forbudt i 2007), og at alle steder som er forurenset med PFOS må sikres og ryddes.

For en uke siden presenterte AVINOR ny grunnforurensningsinformasjon, etter at det i fjor ble kjent at jorda er forgiftet med fluormiljøgifter på samtlige 43 lufthavner. Gifta stammer fra tidligere søl med miljøgiftholdig brannskum. De nye målingene viser at det sannsynligvis er helserisiko for dyr og mennesker, blant annet ved å spise forurenset fisk nær lufthavnene.

På minst 15 flyplasser går avrenning videre rett ut i vernede naturområder, ifølge en gjennomgang fra Naturvernforbundet. 4 av de berørte lokalitetene er internasjonalt viktige fuglefredningsområder (RAMSAR).
– Forurensningssituasjonen er ute av kontroll, og AVINOR sliter med å skaffe seg overblikk. Giften PFOS dukker opp på steder man ikke hadde forventet, og det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål, forteller Per-Erik Schulze og Anders Berg Clausen i Naturvernforbundet. De hadde møte med AVINOR forrige uke, og er ikke overbevist om at AVINOR virkelig har til hensikt å rydde opp etter seg. Foreløpig har AVINOR kun innrømmet at tiltak kan være nødvendig på 3 lufthavner, pluss hovedflyplassen Gardermoen.

– Enkelte steder kan det være ekstreme mengder med PFOS. Noen målte maksimalverdier er hinsides det vi tidligere har sett. Normverdien for å erklære et område som forurenset med PFOS er på 100 mikrogram PFOS per kilo jord. Ved Berlevåg lufthavn er det målt 31 000 mikrogram per kilo jord. Det viktigste er nå å stoppe utlekkingen av PFOS. I andre land har man ofte forseglet områdene, samt renset grunnvannet med kullfilter. Dette er en langvarig renseprosess som tar mange år, men det må settes i gang så raskt som mulig for å hindre ytterligere utslipp, sier Schulze.