Nordic mining får tillatelse

Nordic Mining skaffer seg rettighetene til mineralforekomstene i Engebøfjellet.