Norge må vise alvor på klimatoppmøtet i Madrid

Naturvernforbundet forventer at Erna Solberg og Ola Elvestuen tar med seg økte klimamål og nye bidrag til klimabistand når de drar til årets klimatoppmøte i Madrid, som starter i dag.

– Det er ingen grunn til at Norge skal vente på at EU skal øke sine klimamål før vi skrur opp vår egen klimainnsats. Solberg og Elvestuen bør si tydelig ifra til verden at Norge skal øke våre klimamål, samtidig som vi må øke bidragene til klimabistand til fattige land, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.
 
Kritisk søkelys mot oljelandet Norge
Årets klimatoppmøtet finner sted i Madrid, Spania, etter at det ble flyttet fra Chile. Statsminister Erna Solberg skal delta på åpningen mandag 2. desember og skal etter planen holde en tale kl. 12.18. En ny rapport fra FNs miljøprogram viser at verdens nåværende innsats vil føre til over 3 graders global oppvarming.
 
I 2020 skal de ulike landene levere inn planer for utslippskutt. Det er forventet at land allerede nå viser til hvordan de skal forbedre nasjonale klimamål. I tillegg er det avgjørende at rike, industrialiserte land, som Norge, gir tydelige signaler om at de skal innfri sine lovnader om å gi mer klimafinansiering til utviklingsland. Denne klimabistanden støtter utslippskutt og klimatilpasning, og er ansett som nøkkelen for at disse landene – som har minst ansvar for, men størst skade fra, klimakrisen – kan tilpasse seg klimaendringer og planlegge utslippsfri bærekraftig utvikling.

Rapporten «Norway’s Fair Share of the Paris Agreement» av anerkjente Stockholm Environment Institute viser at Norges historiske ansvar og økonomiske kapasitet tilsier at vi bør kutte hjemlige utslipp med minst 53 prosent innen 2030 og øke våre bidrag til klimafinansiering hvis vi skal bidra rettferdig til å avverge katastrofale klimaendringer.
 
– Den norske regnskogsinnsatsen er veldig bra, men det holder ikke. Vi er et av få land i Europa som har økte utslipp siden 1990, og i tillegg planlegger vi for stadig mer oljeutvinning. Det norske paradokset går ikke ubemerket hen i det internasjonale samfunnet, sier Lundberg.
 
9 norske forskere har foreslått at Norge tar initiativ til en avtale mellom olje-, gass- og kullproduserende land om kollektive reduseringer i fossil produksjon. Naturvernforbundet håper at Norge følger opp forslaget i Madrid. En annen rapport fra FNs miljøprogram, med bidrag fra Cicero, viser at kull-, olje- og gassland, inkludert Norge, legger opp til 120 prosent høyere fossil produksjon i 2030 enn det som kreves for å holde global oppvarming under 1,5 grader.
 
Kvotehandel må ikke være en sovepute
Det gjenstår også forhandlinger over reglene for kvotehandel og annet samarbeid mellom land under Parisavtalen. Disse forhandlingene ble ikke ferdige på fjorårets klimatoppmøte i Polen, fordi det er uenighet over hvor utslippskutt skal telle og kravene til prosjektene som kan støttes gjennom kvotekjøp.
 
– Samarbeid mellom land, inkludert kvotehandel, bør bidra til å øke innsatsen for å nå Parisavtalens mål. Man bør ikke tilby land med store utslipp som Norge en mulighet til å kjøpe seg fri fra sine forpliktelser. Nye prosjekter under slike samarbeidsregler bør levere reelle utslippskutt og respektere naturmangfold og menneskerettigheter, sier Lundberg.
 
Kontaktdetaljer og mer informasjon
Følg klimatoppmøtet på Naturvernforbundets nettside og med hashtaggen #COP25.
 
Klimarådgiver i Naturvernforbundet, Aled Dilwyn Fisher, er i Madrid fra og med søndag 8. desember. Han reiser til Madrid med tog.