Norge venter passivt på EU i ny kunstgressforskrift

Miljømyndighetene sleper bena etter seg i arbeidet med ny kunstgressforskrift. Vil vente å se hva EU velger å gjøre med granulat-problemet og foreslår heller nye krav til baner enn forbud.

Ett år etter at forslag til ny forskrift ble lagt ut på høring, ble den endelige anbefalingen fra Miljødirektoratet oversendt Klima- og miljødepartementet (KLD) 2 juli 2020. Til tross for at resten av Europa ser ut til å gå mot et forbud, vil ikke Miljødirektoratet forby granulaten i Norge.  De anbefaler i stedet nye krav til baner for å begrense utslipp.

Naturvernforbundets uttalelse 

I oktober 2019 krevde Naturvernforbundets landsstyret i en offisiell uttalelse et forbud mot gummigranulat på kunstgressbaner. 

I Norge har vi opp mot 2000 kunstgressbaner. Disse dekker store arealer, bruker store mengder syntetiske materialer og har stor negativ miljøpåvirkning. Gjenbruk av kasserte bildekk fører til en gjenbruk av miljøgifter og er dårlig avfallshåndtering. Idrett og annen utendørs aktivitet bør foregå på lag med naturen. Utviklingen mot et utemiljø basert på syntetiske erstatningsmaterialer med uavklarte konsekvenser for miljø og helse må snus. Vi trenger mer kunnskap, klare reguleringer og miljømyndigheter som tør å dra i bremsen. Naturvernforbundet, 25 November 2019

Kunstgressproblematikken har i stor grad handlet om forsøpling, men Naturvernforbundet og andre har ved flere anledninger påpekt hvor lite det er forsket på miljøgiftproblemet. Kunstgressbaner med gummigranulat genererer også store avfallsmengder.  Forskningsprosjektet KG2021 ved NTNU viser at en kunstgressbane ved slutten av levetiden leverer fra seg nesten 60 tonn med gummigranulat til avfallsbehandling. 

EU og forbud

Samtidig som MIljødirektoratet har arbeidet med norske reguleringer, har EUs kjemikaliebyrå (ECHA) arbeidet med et europeisk lovforslag. Mens Miljødirektoratet sikter seg inn på å begrense utslipp ved hjelp av nye krav, har de to komiteene som skulle vurdere ny EU-lovgivning begge anbefalt et totalforbud med en overgangsperiode på 6 år. Naturvernforbundet er kritiske til at Miljødirektoratet anbefaler en svakere linje enn resten av Europa og på denne måten forsinker en nødvendig omstilling. 

Vi vet at flere klubber og kommuner i disse dager bestemmer seg for å bygge baner med granulat, det er ikke bare dårlig nytt for miljøet, men kan også fort bli dyrt dersom EU vedtar et forbud. Alt tyder på at dette ikke er fremtidens kunstgressbaner. Miljødirektoratet burde anbefalt et forbud mot granulat, men i stedet velger de en mellomting som er dårlig både for miljøet og for fotballen, sier fagrådgiver i Naturvernforbundet Joakim Gulliksen.  

Dette er nok et eksempel på at norske miljømyndigheter viser lite ambisjoner og lederskap på plastfeltet og heller velger å dilte etter EU enn å selv vise vei. 

Naturvernforbundet krever at:

  • KLD utreder et forbud mot gummigranulat slik at dette kan iverksettes raskt etter og uavhengig av EUs vedtak. 
  • Kulturdepartementet endrer rammene for spillemiddelordningen slik at denne kan hjelpe klubber og kommuner med omstillingen til mer miljøvennlige alternativer.
  • Norges Fotballforbund anbefaler klubber å velge granulatfrie alternativer. 

Les også:

Landstyreuttalelse: Bekymret for miljøfarlig plastgranulat i kunstgressbaner og plastdekke på lekeplasser.

Naturvernforbundets undersøkelse: Falldekke for barn inneholder miljøgifter

Hva kan kommunen gjøre?