Norges internasjonale klimapolitikk

En stor del av Norges klimapolitikk er internasjonal. I tillegg til å delta i FNs klimaforhandlinger støtter Norge en rekke klimaprosjekter i utlandet, både gjennom bevaring av regnskog, støtte til utvikling av fornybar energi og gjennom kjøp og salg av klimakvoter.

Stoltenberg og Lula hilser på barna

Norge har gode muligheter til å sikre en klimavennlig utvikling i fattigere deler av verden. Samtidig har vi også et ansvar for dette da vi gjennom vår velstandsutvikling har bidratt til klimaendringene. Norge støtter i dag flere klimaprosjekter i utviklingland. Samtidig er det behov for økt støtte og for at de prosjektene vi støtter gir god miljøeffekt.

Norges største programmer for klimavennlig utvikling i fattigere deler av verden er Klima- og skogprosjektet, Ren Energi for utvikling og våre kjøp av klimakvoter.

For Naturvernforbundet er det vitkig at støtten til slike klimaprosjekter oppnår følgende:

  • Klima- og energiprosjekter må ikke gå på bekostning av naturmangfoldet eller lokalbefolkningen
  • Prosjektene må komme de fattigste til gode
  • Prosjektene må faktisk redusere klimagassutslippene
  • Prosjektene må bidra til at det utvikles og gjennomføres gode og helhetlige nasjonale energiplaner gjennom inkluderende prosesser