Norges klimapolitikk fører til økte utslipp

Ferske tall viser at klimagassutslippene fra de norske virksomhetene i EUs klimakvotesystem økte fra 2016 til 2017. – Det er helt bak mål at utslippene fortsetter å øke fra flere sektorer, i ei tid de burde gått ned, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Klimagassutslippene gikk opp med over 250 000 tonn, eller i overkant av én prosent, fra 2016 til 2017 i norske kvotepliktige virksomheter. Det tilsvarer utslippene fra over 100 000 biler i ett år. Utslippene økte til tross for at utslippene fra norsk sokkel var lavere på grunn av olje- og gassfelt som var ute av drift.
– For at Norge skal bli et lavutslippssamfunn så må vi faktisk redusere utslippene i Norge, ikke basere klimapolitikken vår på kvoter og kreativ bokføring, sier Ask Lundberg.

Også i EU øker utslippene i kvotepliktig sektor, der med 0,7 prosent.  Det er første gang på syv år at utslippene har økt i EU. Omtrent halvparten av norske utslipp omfattes av EUs kvotesystem. Kvotesystemet er helt sentralt for Norges klimapolitikk, men dessverre har ikke dette systemet fungert.

Klimagasstall fra hele Norge kommer i juni. I Norge har klimagassutslippene økt med 3 prosent siden 1990. Norge er dermed dessverre ikke i nærheten av å nå klimamålene vi har satt for 2020, som innebærer et mål om å kutte utslippene med 30 prosent.