Norsk avfall – norsk ansvar

Norsk høyaktivt atomavfall må ikke sendes til det franske atomanlegget La Hague. Det var budskapet da 8 organisasjoner i dag overleverte et opprop til statssekretær Heidi Sørensen.

Disse står bak oppropet:* Naturvernforbundet* WWF* Greenpeace* Framtiden i våre hender* Norges Miljøvernforbund* Nei til Atomvåpen* Lofoten mot Sellafield* Internasjonal kvinneliga for fred og frihet

Norges Naturvernforbund, Verdens Naturfond (WWF), Greenpeace, Framtiden i våre hender, Norges Miljøvernforbund, Nei til Atomvåpen, Lofoten mot Sellafield og Internasjonal kvinneliga for fred og frihet overleverte idag et felles opprop til Heidi Sørensen, statssekretær i Miljøverndepartementet.

–      Behandling av atomavfall i La Hague gir betydelige radioaktive utslipp til luft og vann. Å sende norsk atomavfall til dette anlegget er uakseptabelt, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.

Det franske reprosesseringsanlegget La Hague bruker samme teknologi som Sellafield og har de samme miljøutfordringene. Reprosessering skaper store mengder høyaktivt avfall.

–      La Hague er akkurat samme type atomanlegg som Sellafield. Om Norge sender sitt atomavfall til La Hague, vil det åpenbart skade arbeidet mot Sellafield, sier Per-Kaare Holda i organisasjonen Lofoten mot Sellafield.

Støtt saken på facebook.

Norge har rundt 17 tonn brukt atombrensel som idag er lagret i Halden. Det regjeringsoppnevnte Stranden-utvalget foreslår at brorparten av dette skal sendes til La Hague for reprosessering, framfor fortsatt lagring i Norge.

–      Behandling av brukt atombrensel er svært forurensende, enten det skjer i det britiske Sellafield-anlegget eller det franske La Hague, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Han får støtte av fagsjef Nina Jensen i WWF.

–      Å sende det norske atomavfallet til La Hague vil føre til farlige sjøtransporter av høyaktivt atomavfall. Det kan vi ikke godta, sier Nina Jensen.

Les også : Reagerer på forslag om utsendelse av norsk atomavfall