Norsk oppdrettslaks er forurenset

En ny svensk undersøkelse av miljøgifter i sjømat viser at norsk oppdrettslaks har innhold av bromerte flammehemmere. Det finnes ingen grense for hvor mye av dette stoffet man kan ha i fisk, men norsk laks ligger betydelig over grensen forskere i EU har foreslått.

Illustrasjonsfoto av oppdrettsanlegg

Last ned rapporten Den flamsäkra fisken fra Naturskyddsforeningen.

NB: Dette er en revidert versjon av den opprinnelige rapporten. Naturskyddsforeningen og forskere ved Karolinska institutet oppdaget feil i utregningene i den første versjonen, men denne rapporten inneholder korrekte fakta og tall.

Tallene på innholdet av bromerte flammehemmere i norsk laks  er riktige både i den første og den reviderte versjonen. 

Foreløpig er det ikke vedtatt en grense for hvor mye av giftstoffet matfisk kan inneholde.

Må rydde opp i havbunnen

Leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken mener dette viser behovet for å rydde opp i sjøbunn og deponier i norske fjorder.

– Vi forventer at norske helsemyndigheter griper fatt i saken umiddelbart.  Det er viktig å finne og stoppe kildene til disse miljøgiftene, enten det er via fiskeforet eller miljøet, sier Haltbrekken.

Bevilgningene til opprydding av forurenset sjøbunn og deponier i og ved norske fjorder og havner har blitt redusert de siste to årene.

– Vi forventer at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett neste år igjen øker bevilgningene til miljøgifter, sier Haltbrekken.

Over de foreslåtte grenseverdiene

Det er svenske Naturskyddsforeningen som har gjort undersøkelsen. Resultatene ble presentert 18. november i Stockholm.

-Våre data viser at norsk oppdrettslaks har svært høyt innhold av bromerte flammehemmere, sier kjemikalierådgiver i Naturskyddsforeningen Ylva Grudd.

Forskere i EU har foreslått en grenseverdi på  0.016 μg /kg w/w, men ennå ikke politisk vedtatt. Det norske oppdrettslakskjøttet undersøkt hadde 0,98 μg/kg w/w, altså ca 60 ganger høyere.

– Det er vanskelig å tenke seg at mennesker virkelig ønsker å spise denne fisken om de kjenner til miljøgiftinnholdet og effektene av disse miljøgiftene, sier Grudd.

Mener det utgjør en helserisiko

Undersøkelsen er basert på stikkprøver av vanlig matfisk med opprinnelse fra ni forskjellige land. Fisken er sjekket for kjente miljøgifter som dioksiner, DDT ,PCB, bromerte flammehemmere (PBDE), fluorerte miljøgifter, samt tungmetallene kadmium og kvikksølv.

Tallene på innholdet av bromerte flammehemmere i norsk laks er imidlertid ingen overraskelse. Lignende verdier har blitt funnet i tidligere undersøkelser av norsk oppdrettslaks og fiskefor.

Tidligere norske risikovurderinger for sjømat har konkludert med lav risiko. Men EUs mattrygghetsorgan (EFSA) gjorde en risikovurdering for bromerte flammehemmere i mat i august i år. Der går det klart frem at oppdrettslaks og endel annen sjømat har betydelige forurensningsnivåer av bromerte flammehemmere.

EFSA mener at enkelte av de bromerte flammehemmerne utgjør en potensiell helsefare sett ut fra den mengden befolkningen får i seg gjennom kostholdet.