Norske utslipp på stedet hvil – folket etterlyser mer klimainnsats

Engasjementet for klima er rekordstort i den norske befolkningen. Samtidig står de norske utslippene på stedet hvil. – Det er gledelig at mange etterlyser mer innsats i kampen mot klimaendringene i Norge. Det er en klar marsjordre fra folket til politikerne om at utslippene må kuttes. Det holder ikke at de står på stedet hvil. Norge har alle muligheter til å vise vei i den globale klimadugnaden, nå må regjeringen og Stortinget lytte til folket, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Samtidig med at TNS gallup la fram sitt Klimabarometer kunne Statistisk sentralbyrå i dag melde at utslippene på norsk territorium ikke har gått ned siden i fjor, på tross av flere regjeringers mål om å kutte utslippene med 30 prosent innen 2020. Hovedgrunnen er økte utslipp fra oljenæringa og veitrafikken.  

-Det er åpenbart hvor skoen trykker, men de tre største partiene våre har vist minimal vilje til å gripe inn overfor vår største og mektigste næring. En seriøs klimapolitikk må innebære at vi trapper ned olje- og gassutvinninga. I tillegg må slutte å tilrettelegge for stadig fler biler på veiene slik regjeringen nå gjør gjennom en omfattende satsing på bygging av motorveier i og rundt de store byene, sier Haltbrekken.

I følge Klimabarometeret har en tredjedel av befolkningen klimakampen som sin viktigste sak.

-Det er gledelig å se at engasjementet stiger. Dette betyr at det blir lettere gå fra ord til handling i klimapolitikken.  Vi har også merket et stigende engasjement, gjennom  medlemsvekst de siste årene, sier Haltbrekken.

Politikernes manglende klimainnsats skaper frustrasjon. Regjeringen får terningkast tre for sin innsats. Samtidig har folk et dårligere inntrykk av regjeringens klimainnsats enn av de fleste andre samfunnsaktører, inkludert oljeindustrien.

-Når halvparten av befolkningen mener at norske politikere gjør alt for lite for å begrense utslippene av klimagasser i Norge, er det en klar marsjordre om å sette i gang utslippskutt,  sier Haltbrekken.

  Over 30 prosent av befolkningen mener de har erfart konsekvenser av klimaendringer i sin kommune.

-Klimasaken kommer stadig nærmere på folk. Mer regn, mindre snø og endrede årstider gjør at stadig flere får øynene opp for hvordan klimaet ender seg. Vi håper klimaengasjementet gjør at flere engasjerer for gode klimaløsninger der de bor, sier Haltbrekken.