Ny avtaletekst på bordet

Forhandlerne i Paris har lagt fram et nytt utkast til klimaavtale i Paris. Selv om avtaleutkastet har fremgang på mange områder, gjenstår fremdeles mange av de vanskeligste punktene. – Det er stor avstand mellom målet om å unngå farlige klimaendringer og viljen til å kutte utslipp, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

I det nye avtaleutkastet heter det at den globale oppvarmingen skal holdes godt under to grader og streve etter å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Dette er mer ambisiøst enn tidligere vedtak, men følges dessverre ikke opp av konkrete tiltak. Det langsiktige klimamålet for utslippskutt er nå betydelig svekket og tar kun sikte på å oppnå utslippsnøytralitet i andre halvdel av århundret.

– Det er stor avstand mellom målet om å unngå farlige klimaendringer og viljen til å kutte utslipp fra kull olje og gass, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Alle land blir i avtalen bedt om å levere klimamål for 2030 på nytt innen 2020. Bakgrunnen for dette er det store gapet mellom de lovede utslippskuttene og målet om å unngå farlige klimaendringer.

– Avtalen slår selv fast at verdens land er bekymret for det ikke gjøres nok. Hvis avtalen ber alle land om å øke klimamålene for 2030 forventer vi at Norge følger opp dette. Vi mener Norge utslippene fra oljesektoren og transportsektoren må bli null senest i 2040, sier Haltbrekken.

Selv om avtaleutkastet har fremgang på mange områder, gjenstår fremdeles mange av de vanskeligste punktene. Det er fremdeles uenighet om fordeling av klimainnsatsen mellom rike og fattige land, hvordan rike land kan bidra med mer klimafinansiering til den fattigere delen av verden og erstatning for klimaskade.