Ny rapport fra Klimapanelet: – Må være et vendepunkt for klimasinke Norge

Naturvernforbundet forventer at alle partiene som stiller til neste måneds valg prioriterer store utslippskutt og en rettferdig omstilling av petroleumsindustrien, etter at en ny rapport fra FNs klimapanel viser de svært alvorlige konsekvensene klimakrisa vil ha fremover hvis vi ikke handler.

– FNs klimapanel bekrefter det hele verden har opplevd de siste brennhete somrene: klimakrisa er i gang, treffer ekstremt urettferdig og kan bli enda verre. Det internasjonale energibyrået har allerede slått fast at det ikke er plass til mer olje- og gassleting hvis vi vil spare oss selv og våre barn for dette. Men Norge er ikke bare en klimasinke i europeisk sammenheng: vi planlegger utvidet fossil utvinning i mange år fremover. Årets stortingsvalg må derfor bli et vendepunkt og starten på at vitenskap setter grensene for norsk politikk og Norges oljekjør, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Klimapanelet oppsummerer oppdatert forskning som viser at menneskeheten nærmer oss vippepunkter som vil gjøre at vi ikke lenger kan hindre stadig mer katastrofale klimaendringer. Samtidig bekrefter de at det fortsatt er mulig å unngå dette – hvis vi handler umiddelbart.

Naturvernforbundet krever nå at alle kandidater og partier som stiller til valg i september prioriterer følgende tiltak:

  1. Kutte Norges hjemlige utslipp med minst 55 % innen 2030.
  2. Stanse all utdeling av nye oljelisenser.
  3. Skrinlegge planer om tredje rullebane på Gardermoen og utvidelser av andre flyplasser.
  4. Satse stort på energisparing og øke støtten til energisparing i husholdningene.
  5. Innføre klimabelønning hvor CO2-avgiften økes og inntektene utbetales direkte tilbake til folket.
  6. Endre oljeskattesystemet slik at det blir mindre investeringsvennlig.
  7. Lage en nedtrappingsplan for utfasing av petroleumssektoren innen 2040.
  8. Satse på jernbane som erstatning for ny motorveibygging.
  9. Sikre en reell nedgang i biltrafikken i de større byområdene.
  10. Lage en opptrappingsplan for klimafinansiering til land i sør.

– Det beste med Klimapanelets rapport er at det viser at vi fortsatt kan løse klimakrisa. Etter valget, må vi få en stortingsperiode for klima og natur. En ny regjering bør prioritere klimatiltak og bevaring av naturmangfold, og komme til klimatoppmøtet i Glasgow i november med en mye mer ambisiøs hjemlig klimaplan og støtter forslaget om en ny internasjonal avtale for felles produksjonskutt fra verdens oljeland. Noe annet ville vært utilgivelig etter denne rapporten, avslutter Gulowsen.

Naturvernforbundets partiguide til stortingsvalget viser hva ulike partier mener om kravene ovenfor og andre klima- og naturtiltak.