Ny rekord – i klimautslipp og naturødeleggelse

Olje- og energiminister Tord Lien delte tirsdag ut rekordmange tillatelser til oljeleting gjennom den omstridte TFO-ordningen. – Årets tildeling viser at dette er på høy tid å avskaffe ordningen, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet reagerer kraftig på at det gis tillatelse til oljeboring i sårbare områder som er viktige for fisk og sjøfugl. Flere av områdene som det i dag gis tillatelse til oljeboring i, er områder som statens egne miljøeksperter har advart mot at det gis tillatelse til oljeboring i. Dagens tildelinger vil også gi en kraftig økning i utslippene av klimagasser.

Det er nå på tide å avskaffe TFO-ordningen, uttaler Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

– Denne ordningen gjør det mulig for politikerne å ignorere miljøfaglige råd, skade norsk natur og hindrer nødvendige klimakutt. Både Venstre og Krf har uttalt at de ønsker å stramme inn TFO-ordningen. Årets tildeling viser at dette er på høy tid

Omgår regelverket 

TFO står for «tildeling i forhåndsdefinerte områder». Denne ordningen fungerer som en omgåelse av dagens petroleumsregelverk og de normale tildelingsrundene.  Et område som først er definert som TFO ikke kan trekkes tilbake, selv om ny miljøinformasjon tilsier at der ikke burde bores etter olje. TFO-området kan ikke bli mindre, kun større.

I Barentshavet tillates nå åpning av store kystnære områder som miljøfaglige etater tidligere har advart mot å inkludere i TFO. Oljeutvinning her truer blant annet Norges største fuglefjell, Gjesværstappan, samt områder som er viktige for flere fiskearter, og som i forvaltningsplanen er definert som sårbare. I Norskehavet overlapper de nye områdene viktige gytefelt for snabeluer, uer og norsk vårgytende sild.

– Oljeindustrien er den viktigste grunnen til at Norges klimagassutslipp har økt siden 1990. Skal vi klare å begrense oppvarming til to grader må 4/5 av fossile ressurser bli liggende i bakken. Da må oljeindustriens leteareal begrenses, ikke økes, sier Haltbrekken.