Nytt opprop ber Norge slutte å lete etter olje og gass

Et bredt spekter av miljøorganisasjoner, fremtredende forskere og engasjerte enkeltpersoner lanserer et opprop for at Norge skal slutte å lete etter mer olje og gass.

Mennesker i klimademonstrasjon

Oppropet tar utgangspunktet i kravene fra de over 40.000 ungdommene som streiket for klima i mars 2019, og ber regjeringen om å stanse all oljeleting og legge ned ordningene med leterefusjon og opphørsrefusjon, samt investere i fornybar energi og bærekraftige løsninger.

Oppropet tar sikte på å samle underskrifter fra organisasjoner, private og offentlige virksomheter, politiske grupperinger og enkeltpersoner.

Ikke forenlig med klimamål

– Fortsatt leting etter olje og gass med sikte på produksjon og bruk i flere tiår er ikke forenlig med FNs klimamål. Likevel har regjeringen nylig utlyst rekordmange nye letelisenser. Dersom andre land gjør som Norge, blir konsekvensene meget farlige for millioner som allerede lider i dag og for våre barn og barnebarn og alle som kommer etter oss, heter det i oppropet.

Oppropet slår fast at Norge har et stort historisk ansvar som en stor petroleumseksportør for å gå foran og trappe ned olje- og gassproduksjon. Fortsatt oljeutvinning er beskrevet som et brudd på føre-var -prinsippet og Grunnlovens miljøparagraf (§112). I tillegg påpekes olje- og gassvirksomhet i Barentshavet som spesielt uheldig siden det kan ødelegge sårbar natur for alltid.

En økonomisk risiko som rammer ungdommen

– Oljeinvesteringer utgjør en økonomisk risiko som øker når staten fremmer leteboring og dekker leteutgifter. Ved oppnåelse av FNs vedtatte klimamål blir norske fossile reserver verdiløse, står det i oppropet.

Besteforeldrenes klimaaksjon, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har tatt initiativ til oppropet, og står sammen med mange organisasjoner, forskere og engasjerte enkeltpersoner fra ulike sektorer i samfunnet bak oppropet.

Oppropet ber regjeringen om å lytte til ungdommen som blir rammet av klimakrisa og lanseres i forkant av den nye skolestreiken for klima på fredag 24. mai 2019, hvor ungdommer blant annet krever stans i all oljeleting.

Les og signer oppropet og se organisasjonene, forskerne og enkeltpersonene som står bak det på Underskrift.no: https://www.underskrift.no/vis/7576

Les oppropet med en utfyllende begrunnelse her: https://bit.ly/30v3ajF