Offentlig renovasjon

Renovasjonsetaten skal være en viktig bidragsyter til et plastforsøplingsfritt nærmiljø. Kommunen har ansvaret for at alle innbyggere og hytegjester blir kvitt avfallet sitt. Utvidet tilgang til gjenbruksstasjoner og god informasjon om disse er gode tiltak som kan forhindre ulovlig dumping og villfyllinger. Det er også viktig at kommunen sikrer at det holdes rent rundt avfallsstasjoner og avfallsbedrifter for å unngå flyveplast. Næringslivet har ansvar for å ordne seg selv med avfallsavtaler, men kommunen bør gi råd og holde oppsyn.

Her er eksempler på gode tiltak kommuner kan gjøre gjennom renovasjon og avfallsmyndighetene. 

  • Utvide tilgangen til gjenbruksstasjoner.
  • Ordning for gratis innsamling av gammelt fiskeutstyr.
  • Bidra til lokal ordning for innsamling av landbruksplast.

Skrytelista:

Fredrikstad kommune arrangerer grovavfalls-aksjon hver vår.

Halden kommune er en av flere som tar sitt ansvar for hytterenovasjon på alvor.

Lindås kommune tilbyr henting av landbruksplast.

For deg som vil lese litt mer:

Her er Bondelaget sin oversikt over mottak for landbruksplast.

Naturvernforbundets fagrådgiver Per-Erik Schulze satte fokus på problemene rundt landbruksplasten i NRK våren 2018.