– Økende klimaengasjement

Klimabarometeret som ble presentert i dag, viser en klar økning i klimaengasjementet i befolkningen. – Vi ser et økende klimaengasjement, noe vi i Naturvernforbundet også opplever gjennom medlemsvekst, sier Lars Haltbrekken leder i Naturvernforbundet.

I fjor mente 18 prosent av befolkningen at klimaendringer var en av de tre største utfordringer Norge står overfor. Nå mener 28 prosent det samme. Klimasaken er nå den viktigste saken for Venstre, SV og Miljøpartiets velgere, mens den er den tredje viktigste saken for Arbeiderpartiets velgere. Også blant Høyre og FrPs velgere øker klimaengasjementet.

– Kun 6 prosent av befolkningen mener regjeringen lykkes i sitt arbeid med å redusere klimagassutslippene. Samtidig er klimasaken viktig for velgere i mange partier. Undersøkelsen bør være til inspirasjon til de politikere som ønsker et taktskifte i arbeidet med å hindre de farlige klimaendringene, sier Lars Haltbrekken.

Undersøkelsen ble gjennomført i februar, som da er før de siste klimarapportene fra FNs klimapanel. Det er derfor grunn til å tro at klimaengasjementet vil øke ytterligere med disse rapportene.

– FNs klimapanels rapport forteller oss at verden må slutte å bruke olje, kull og gass i løpet av noen få tiår. Dette er en enorm utfordring som heldigvis den norske befolkningen i økende grad engasjerer seg i. Nå er det opp til politikere å ta modige og tøffe valg for å sikre overgangen til en miljøvennlig framtid, sier Haltbrekken.