Naturvernforbundet mot 2030

Hvordan skal Naturvernforbundet se ut i 2030? Og hvordan må vi jobbe for å få til det? Det er laget en rapport om hvordan vi skal bli bedre og større.

Jotunheimen

Arbeidsgruppa «Naturvernforbundet 2030» ble satt ned av landsstyret i juni 2021. Mandatet vedtatt av landsstyret sier at arbeidsgruppa skal levere rapport med forslag til tiltak til landsstyret i februar 2022. Rapporten er ferdig og gir en innsikt i hvordan arbeidet i Naturvernforbundet er i dag, og hvilke  tiltak vi kan sette i gang for å bli bedre og større enn det vi er i dag.

Arbeidsgruppa består av nestleder Pernille Hansen som leder arbeidsgruppa, Kjell Derås (sentralstyret), Torfinn Sanden (Telemark), Louise Thorsen (Ålesund), og Sandra Butoyi (Natur og Ungdom). Mona Løberg (ansatt, Hordaland) er med i gruppen, men er for øyeblikket i foreldrepermisjon. Ane Brohaug og Sahar Azari fra sekretariatet er sekretærer for gruppa.  

NNV på Utøya
Naturvernforbundet mot 2030; samling på Utøya

Gruppa har fått innspill fra organisasjonen gjennom en omfattende organisasjonskartlegging vinteren 2021 og gjennom skriftlige undersøkelser, møter i styrende organer, temamøter med interne og eksterne innledere og gjennom samtaler på uformelle møteplasser.

THOR DUE
Daglig leder i NU Sandra Butoyi

Sandra Butoyi fra arbeidsgruppa sier;

– De siste årene har klima, omstilling og naturmangfold blitt en fanesak for mange. Når stadig flere ønsker å engasjere seg i miljøkampen må Naturvernforbundet være det naturlige valget. Da må vi tørre å tenke nytt på hvordan vi kan engasjere flere, bygge et mangfoldig lag og få på plass langsiktige mål. Jeg håper rapporten kan bli et viktig verktøy for å videreutvikle det gode arbeidet Naturvernforbundet gjør, og sørge for at nye medlemmer og gamle travlere kan føle enda mer stolt av arbeidet man gjør.»

Rapporten har anbefalinger om hvordan organisasjonen bør jobbe for å skape endringer fram mot 2030. Rapporten og anbefalingene er delt opp i ulike temaer:

  • Kompetanse
  • Aktiv i Naturvernforbundet
  • Internkommunikasjon
  • Profil utad

Har du spørsmål om rapporten, ta kontakt med organisasjonsrådgiver Ane Brohaug