Overrekker 10 000 underskrifter mot utbygging av vernede vassdrag

Fredag 18. februar tropper vi opp på Slottsplassen for å overrekke mer enn 10 000 underskrifter mot utbygging av vernede vassdrag til regjeringen. Overrekkelsen skal skje i forbindelse med Kongen i statsråd. Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen tar imot underskriftene på vegne av regjeringen. På markeringen vil flere veteraner fra Naturvernforbundets lange vassdragskamp være til stede.

FossSascha Kilmer

Markeringen på Slottsplassen er også en feiring av at årets store vassdragskampanje har lykkes. Energikommisjonens mandat, som ble lagt fram fredag 11. februar, nevner eksplisitt at Verneplan for vassdrag skal sette rammene for arbeidet.

– Det er bra at det slås fast at verneplanen for vassdrag skal legges til grunn, dermed er det horrible forslaget om å bygge ut verna vassdrag lagt dødt, jubler Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Etter at flere sentrale og lokale politikere på nyåret tok til orde for bygging av vannkraftverk i vernede vassdrag, ble en strid som startet for over hundre år siden vekket til live igjen. Miljø- og friluftsbevegelsen har mobilisert bredt for å redde elver de trodde var sikret mot utbygging. Hele elleve organisasjoner står samlet bak et opprop med krav om å sikre de vernede vassdragene: Naturvernforbundet, Den norske turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, WWF Norge, Greenpeace Norge, Natur og Ungdom, Sabima, Birdlife Norge, Framtiden i våre hender, Norske Lakseelver og Norsk Friluftsliv. Organisasjonene representerer til sammen mer enn en million medlemskap. Oppropet skal overrekkes til regjeringen sammen med underskriftene.

Naturvernforbundet tok ogå initiativ til en underskriftskampanje som 10 285 personer har signert med krav om å sikre vernede vassdrag mot utbygging.

Les også: Ber Støre om å sikre vernede vassdrag

Markeringen finner sted på Slottsplassen 18. februar fra 10-11.30. Det er nøyaktig 108 år etter at Naturvernforbundet ble etablert, den 18. februar 1914.