Pilfink

Passer montanus

pilfink

Mange forveksler pilfinken med gråspurven, siden den har omtrent samme størrelse og nesten samme farge. Men pilfinken har et nøttebrunt hode, og hvite kinn med en tydelig sort flekk. Den er i nær familie med gråspurven, men når du har blitt oppmerksom på forskjellen er det lett å skille de fra hverandre. Pilfinken er også en spurv, ikke en fink, til tross for navnet sitt. Pilfinken er fåtallig i Nord-Norge, men den blir stadig vanligere.

Pilfinker legger oftest egg i april, og har unger i mai. Pilfinken synes å øke sitt utbredelsesområde, men de lokale variasjonene er store.