Plast- og giftfri barnehage og skole

Miljøgifter og plastforurensing påvirker miljøet og helsen vår og barn er spesielt sårbare. Med prosjektet plast- og giftfri samarbeider vi med barnehager, skoler og fritidsordninger om å redusere bruken av plast og miljøgifter.

lekeplass med plastdekke

Et innemiljø fritt for forurensninger er spesielt viktig i Norge hvor vi vinterstid bruker mye tid inne. Et godt inneklima er en viktig forutsetning for helse, læringsmiljø og trivsel – både for barn og voksne. 

Er du ansatt i en barnehage eller skole og har lyst til å gi barna en plast- og giftfri barndom, bli med da vel!

Under kan du leser mer om hvordan få en plast- og giftfri barnehage, skole og fritidsordning, samt laste ned materiell til din barnehage eller skole. Vi er og bekymret for mengden fallunderlag av plast i barnas lekeområder, og har både veilledning om hvordan unngå dette, samt mer grundige undersøkelser.