Plastposer vs. Gjenbruksnett

Årlig i Norge forbruker vi pr 2020 rundt 800 millioner plastbæreposer, eller om lag 160 poser pr person. I tillegg kommer småposer fra fruktdisken, brødposer og all slags andre emballasjeposer. Et uttalt miljømål både fra myndigheter og dagligvarebransje i Norge og Europa er at plastposebruken bør ned. EUs miljømål er en fjerdedel av dagens plastposeforbruk.

Miljøsertifiseringsordningen for skoler og barnehager, Grønt Flagg, produserte i 2017 gjenbruksnett i økologisk bomull som et tilbud til barnehager som ønsket å gjøre noe med denne problemstillingen. Disse var svært populære, og de forsvant i løpet av noen dager.

Dette illustrerer den høye interessen for enkle hverdagstiltak mot engangsplast som kan gi en stor effekt når mange følger dem. Istedenfor å produsere egne flerbruksnett til barnas skiftetøy kan skolen gjerne oppfordre alle foreldre til å forære et par de har liggende til overs hjemme.

Miljøeffekten av gjenbruksnett øker selvfølgelig for hver gang de brukes.