Plastposer

Miljøsertifiseringsordningen for skoler og barnehager, Grønt Flagg, produserte i 2017 gjenbruksnett i økologisk bomull som et tilbud til barnehager som ønsker å gjøre noe med denne problemstillingen. Disse var svært populære og de forsvant i løpet av noen dager. Dette illustrerer den høye interessen for enkle hverdagstiltak mot engangsplast som kan gi en stor effekt når mange følger dem. Istedenfor å produsere egne flerbruksnett kan barnehagen også oppfordre alle foreldre om å forære barnehagen et par de har liggende til overs hjemme. Miljøeffekten av gjenbruksnett øker selvfølgelig for hver gang de brukes.

God kildesortering i barnehagen vil gjøre både voksne og barn bevisste på plastbruken. Du finner tips og inspirasjon for avfallshåndtering i barnehager blant annet hos Grønt Flagg.