– Regjeringen Solberg svarer klimastreik med oljerekorder

Regjeringen har svart klimastreikende elever og studenters krav om å slutte oljeleting med å dele ut 90 nye blokker til oljeboring, inkludert sårbare områder i Barentshavet.

– I år har tusenvis av norske barn streiket for at Norge skal ta sin rettferdige del av den globale klimadugnaden, med krav om ingen nye oljeutvinningstillatelser. Likevel fortsetter Regjeringen Solberg å sette oljerekorder. FNs klimapanel viser at for å ha sjans til å nå målene i Parisavtalen, må utslippene halveres globalt innen 2030, og det betyr at vi ikke kan lete etter mer olje. Det er en hån mot klimautsatte folk i Sør og ungdommen at Regjeringen Solberg fortsetter som om olje ikke har noe med klima å gjøre, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Tildelingen skjer i konsesjonsrunden «Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2019» (TFO). Av blokkene som i dag ble tildelt befinner 5 seg i Nordsjøen, 37 blokker i Norskehavet og 48 blokker i Barentshavet.

Overser alle miljøfaglige råd
I høringssvar har Miljødirektoratet påpekt risiko for blant annet lomvi og lundefugl, mens Havforskinginstituttet har påpekt risiko for blant annet hyse. Likevel har Regjeringen oversett alle miljøfaglige råd.

– Nok en gang ignorerer regjeringen alle miljøråd i oljetildelinga. Det virker som om våre, og statens egne miljøinstansers innspill og råd, går rett i makuleringsmaskinen til Freiberg. Disse høringsrundene er bare et spill for galleriet, og aldri har det vært tydeligere at hensynet til olja trumfer alt annet. Det er helt forkastelig i en tid med både klimakrise og naturkrise, sier Ask Lundberg.

Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Bellona, WWF, Greenpeace, Sabima og Norges kystfiskarlag leverte et høringssvar til planene om oljetildelingene i TFO 2019 hvor det sto at OEDs forslag bør forkastes, og at hele TFO-ordningen burde avvikles, fordi de «er til hinder for grønn omstilling, vil øke Norges og verdens klimagassutslipp, utgjør en finansiell risiko, og er en stor økologisk trussel da det foreslås oljevirksomhet med svak oljevernberedskap i eller i nærheten av Særlig verdifulle områder».

Tidenes mest hensynsløse
En gjennomgang Naturvernforbundet har foretatt av oljepolitikken siden 2002, gir grunnlag for å kåre Regjeringen Solberg som tidenes mest hensynsløse i iveren etter å hente opp olje og gass.

– Regjeringen Solberg ligger på topp i brutte miljøråd, antall utvinningstillatelser og grønt lys til oljeboring i de aller mest kystnære og sårbare havområdene. Dette er det motsatte av hva verden trenger. Ettertiden vil dømme denne regjeringen hardt, sier Ask Lundberg.

Saksøker staten for brudd på Grunnloven
Naturvernforbundet har nå tilsluttet seg Folkets klimasøksmål som partshjelp. Natur og Ungdom, Greenpeace og Besteforeldrenes klimaaksjon saksøker staten for grunnlovsstridig oljeboring i Barentshavet. Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon har også lansert et opprop mot norsk oljeleting.