Regnskogdiesel ga utslippskutt

Klimagassutslippene i Norge gikk i 2016 ned med 0,9 prosent til 53,4 tonn, viser tall fra SSB som ble lagt frem i dag. – Dessverre skyldes nedgangen i klimagassutslipp hovedsakelig at nordmenn kjører med palmeolje på tanken, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Regnskog

– I stedet for en reell omstilling med utslippskutt som er positivt både i Norge og hele verden, fører regjeringen en politikk som ødelegger regnskogen og øker utslippene globalt, sier Ask Lundberg.

I 2016 ble det solgt rekordmye biodrivstoff i Norge. 39 prosent av dette var produsert av palmeoljeprodukter. Drivstoff basert på slike ressurser gir normalt høyere klimagassutslipp enn ved bruk av vanlig bensin og diesel.
– Naturvernforbundet har lenge ment at rask innfasing av biodrivstoff er problematisk, og vi ser konsekvensene av dette nå, påpeker Ask Lundberg.
– Isteden må vi satse på å redusere drivstoffbehovet, og da kan vi ikke fortsette å legge til rette for mer bilkjøring og lastebiltransport, slik stortingsflertallet nå gjør gjennom blant annet omfattende utbygging av motorveier.

I tillegg til at biodrivstoffsatsingen kan øke utslippene globalt, er ikke utslippskuttet stort nok til at Norge skal nå klimamålene for 2020. Utslippene i Norge var i 1990 51,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Norges klimamål for 2020 er at utslippene skal være 46,6-48,6 millioner tonn.
– Norge er fortsatt langt unna klimamålet for 2020, et mål som ikke er i nærheten av det som representerer Norges rettferdige andel av Paris-avtalen, sier Ask Lundberg.

Stortinget har nå en klimalov til behandling. Her har regjeringen foreslått at Norges klimamål både for 2030 og 2050 skal nås ved å betale for utslippskutt utenlands.
– Hvis landets politikere skal kunne se fremtidige generasjoner og verdens klimaofre i øynene må klimaloven skjerpes. Loven må gjøre det klart at det skal kuttes utslipp i Norge i alle sektorer slik at vi blir et nullutslippssamfunn, slår Ask Lundberg fast.

Klimagasstallene fra SSB viser at utslippene går ned i norsk industri.
– Det er positivt med reduserte utslipp fra industrien, men regjeringen vil at det skal bores etter olje stadig lenger nord, noe som vil føre til store, nye utslipp de neste årene, sier Ask Lundberg.