Rike land sponser kullkraft i sør

Mens vestlige ledere beklager seg over nye kullkraftverk i Kina og India så får noen av de samme kullkraftverkene store penger fra rike land. – Pengene bør heller brukes på å støtte ren energi og energieffektivisering, sier Lars Haltbrekken.

Den grønne utviklingsmekanismen (CDM) er designet for at rike land skal støtte klimaprosjekter i sør gjennom kjøp av klimakvoter. Kullkraftverk i utviklingsland kan i dag få slik støtte.

– Kullkraft er en svært skitten energikilde som står for en fjerdedel av verdens klimagassutslipp. Å gi klimastøtte til kullkraft vil legge tilrette for storstilt forurensning i mange år fremover og har derfor ingen plass i kvotesystemet, sier Lars Haltbrekken.

Kullkraftverk som bygges mer energieffektivt enn de eller ville vært bygd kan motta støtte gjennom den grønne utvikingsmekanismen. En ny FN-rapport viser at kullkraftselskaper melder inn at de i utgangspunktet ville bygd svært lite effektive kraftverk for så å kunne få mange kvoter når de bygger noe mer effektivt.

– Beregninger viser at kullkraftverkene som har søkt om støtte kan få 50-60 prosent mer støtte enn de har krav på. Dette er nok et eksempel på hvor feil det er å gi klimastøtte til kullkraftverk i utviklingsland, sier Haltbrekken.

Naturvernforbundet krever at de pågående klimaforhandlingene i Sør-Afrika vedtar å ekskludere kullkraftverk fra den grønne utviklingsmekanismen.