Røyken forsvinner

I Mosambik har Naturvernforbundet introdusert en ny, effektiv ovn som har blitt svært populær på kort tid.

Den nye ovnen har en stor fordel. Den er billig.  Kostnad har vært et viktig hinder for overgang til energieffektive og rentbrennende ovner. Det eneste som må kjøpes til denne ovnen er blikk til pipa som fører røyken ut av kjøkkenet.  Ovnen er enkel å bygge. Kvinnegrupper får opplæring i hvordan blande leire riktig og hvordan bygge ovnen. Deretter kan ovnen bygges på få timer. 

Etter første runde med bygging av tusen ovner, har vi nå gått tilbake til brukerne for å se på hvordan ovnen har fungert. Det er ingen tvil om at brukerne opplever store forbedringer sammenliknet med å koke på åpent bål.

Kvinnene som har bygd ny ovn legger stor vekt på at de har fått bedre tid. Tidligere måtte de gå langt og brukte mye tid på å samle ved. Den nye ovnen krever mye mindre ved.  De trekker også frem at det er raskere å koke maten. Samtidig har også kjøkkenet blitt mye renere og triveligere, uten sot og røyk. 

Røyk fra bål gir stort ubehag og påfølgende sykdommer i luftveier og øyne. Dette rammer først og fremst kvinner og små barn som oppholder seg i nærheten.  Brukerne av de nye ovnene forteller om dramatisk forbedring i helse og velvære.

Naturvernforbundet vil nå satse mer på opplæring og spredning av slike enkle, forbedrede ovner. Dette gjøres blant annet i samarbeid med skoler, hvor miljøundervisning kombineres med at elevene tar med hjem informasjon om ren energi og helseskadene som følger av å koke på åpent bål.  

Ovnsmodellen kommer fra Tanzania og ble brakt til Mosambik av Dora Joel, som deltok i Naturvernforbundets utvekslingsprogram i samarbeid med Fredskorpset.  Nå har Dora reist videre til Togo for opplæring av vår partnerorganisasjon der.