Samler nordisk gruvefront

Naturvernforbundet samler nå en nordisk front mot ødeleggelser og forurensning fra nye gruveprosjekter. Denne helgen var representanter fra Norge, Sverige og Finland samlet for å utveksle erfaringer og lære mer.

Gruppebilde med fylkeslag, lokallag og generalsekretær, Marek Esmark

Gruvemotstandere fra Jokkmokk og Västerbotten i Sverige, fra Førdefjorden, Kautokeino, Kvalsund, Tromsø, Alta, Nesseby og Kirkenes i Norge og fra Finland samlet seg i Kautokeino denne helgen. Naturvernforbundet forener de nordiske kreftene mot naturødeleggelser og utslipp fra de mange nye gruveprosjektene i norden. Videoer og oppsummeringer av foredrag kan sees her. Naturvernforbundet mener dette samarbeidet er tvingende nødvendig for å kunne motstå det sterke presset mot nordisk natur.

– Vi er skremt over hvor dårlig styring og tilsyn av industrien vi ser i alle tre land, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Gjenbruk, ikke råkjør

Deltagerne på konferansen har en felles frykt for hvordan store gruveprosjekter vil påvirke natur, lokalsamfunn, samisk kultur, sjømat- og reindriftsnæringen og fremtiden i Norden. Det var stor enighet blant deltagerne om at Norden ikke har behov for utvinning av mineraler i dagens  hastighet og omfang. Naturvernforbundet mener svaret er gjenbruk, ikke gigantprosjekter for å tyne mer metall ut av bakken.

– Dette er ikke-fornybare ressurser i sårbare naturområder, som ikke bare bør utvinnes ut fra kortsiktige profitthensyn. Med dagens teknologi er ressursutnyttelsen dessuten lav, og fortjenesten marginal. Da bør vi satse på gjenbruk av mineraler. Samfunnet er bedre tjent med å vente på bedre teknologi og priser som gjør det lønnsomt å ta de nødvendige miljø- og samfunnshensyn. I mellomtiden må vi utvikle vår evne til å resirkulere allerede brukte metaller, sier Maren Esmark.

Krever politisk styring 

Naturvernforbundet er svært kritiske til gruvebransjen, som kan komme til å få frie tøyler i Finnmark. Utbyggingen av Repparfjorden i Finnmark ligger nå til behandling, og kan bli et av de største planlagte utslippene i Norgeshistorien. Naturvernforbundet har allerede avdekket en bekymringsverdig mangel på kritisk sans i forvaltningen.

– Fremtidens mineralforvaltninger er alt for viktig til å overlate til gruveindustrien, og må underlegges politisk styring. Mineralstrategier og minerallovgivning må fornyes der hovedmålet må være samfunnsnyttig utvikling ikke rask tømming av landenes ressurser, sier Maren Esmark.