Samling i Bonn?

500 dager gjenstår til klimatoppmøtet i Paris skal vedta en ny, internasjonal klimaavtale. Per nå finnes ikke en eneste side tekstutkast. Når klimaforhandlerne møtes i Bonn 4.-15. juni må de skifte gir i forhandlingene.

Tidligere i år ble forhandlerne enige om å etablere såkalte kontaktgrupper for å organisere de videre forhandlingene om en ny klimaavtale. Dette innvarsler en mer formell forhandlingsmodus, i stedet for den mer seminarpregede virksomheten som har foregått siden 2012. Det er uklart nøyaktig hvordan man vil gå fram for å begynne å produsere et utkast til en klimaavtale. Men utkastet skal foreligge før årets toppmøte i Lima i Peru er over i desember. Tidspresset begynner å merkes.

Til forhandlingsmøtene mellom de årlige toppmøtene møtes vanligvis bare embetsfolk. I år er det annerledes, og noen titalls klima- og miljøministere er ventet til Bonn. Anledningen er to ulike ministermøter. Det ene dreier seg om Kyoto-protokollen, og hvordan de landene som allerede er del av denne kan øke ambisjonene for utslippskutt ytterligere. Det andre møtet angår alle land, og hva som kan gjøres generelt for økte ambisjoner for utslippskutt i tida fram til 2020 – et avgjørende spørsmål, hvis 2-gradersmålet skal holdes innen rekkevidde.

Få forventer imidlertid store, nye kunngjøringer fra noe land. FNs generalsekretær har innkalt til et ekstraordinært klimamøte for statsledere i september, og dette blir trolig arenaen for å legge fram diverse nye klimainitiativer.

Et av temaene det skal forhandles om i Bonn er hva slags rolle forpliktelser om klimafinansiering for perioden etter 2020 skal spille i den nye klimaavtalen. Nylig har styret i det grønne klimafondet (GCF) blitt enige om de reglene som trengs for at fondet kan begynne å ta i mot midler. En betydelig andel av de 100 mrd. USD som er lovet innen 2020 fra rike land til utviklingsland skal kanaliseres gjennom GCF. Til 100 milliarder er det imidlertid langt. Men allerede i juli begynner fondet med å samle inn lovnader.

I tillegg til juni-møtet og til Ban Ki-moons spesialmøte i september, skal klimaforhandlerne møtes en gang til i oktober før årets toppmøte i Lima i desember. Mange spår at Lima-toppmøtet vil bli avgjørende for mulighetene til å lykkes med en internasjonal avtale i Paris i 2015.