Si nei til bunntråling i verneområder

Bunntråling ødelegger sjøbunnen og rammer fisk og annet liv i havet. Likevel er dette tillatt i nasjonalparker som Færder, Hvaler og Raet. Signér vår underskriftskampanje, så stopper vi dette!

Fjord og sjø, forbud mot trålfiskeGetty Images/iStockphoto

Norge har bare vernet 0,5 prosent av sine havområder, og det som er vernet har svært dårlig beskyttelse. Det er knapt begrensninger på fangst og fiske i marine verneområder, og bunntråling er tillatt inne i nasjonalparkene.

– Det er helt absurd at bunntråling er tillatt i marine verneområder. For eksempel i Ytre Oslofjord er slikt trålfiske fortsatt utbredt, sier marinbiolog Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet.

– Det blir omtrent som å jakte elg og samtidig raske med seg alt som er av trær, lyng, fugl og smådyr i tillegg til elgen, sier Schulze.

Bunntråling foregår på den måten at trålerne trekker tunge fiskenett langs havbunnen. Trålen river opp og ødelegger sjøbunnen. I tillegg til fisken, havner en rekke viktige bunndyr som svamp, koraller, sjøfjær og hydroider i trålen. Det kan ta flere tiår før dyre- og plantelivet kommer tilbake etter bunntråling.

Fiskebestander utryddet

Bunntråling har bidratt til å tømme fjorder og havområder langs hele kysten for fisk. Ifølge Havforskningsinstituttet er overfiske den viktigste årsaken til endringene i havet, i tillegg til kloakkutslipp og avrenning fra landbruket. Nå er hele fiskebestander lokalt utryddet. Brugder, håkjerring, hvaler, steinbit, uer, kveite, torsk og hyse har helt eller delvis blitt borte fra fjorder og kystnære områder. Oslofjorden og Skagerrak er skremmende eksempler på dette. Nå er disse sjøområdene nesten tomme for fisk, og sjøbunnen er sterkt påvirket etter mange årtier med bunntråling på kryss og tvers. Men også fjorder langs kysten av Vestlandet og Nord-Norge er skadd etter omfattende bunntråling.

– Nå krever vi at bunntråling blir forbudt i alle marine verneområder. Et bunntrålforbud har eksistert i Øresund lenge og gitt svært gode resultater, og det jobbes nå for å innføre bunntrålforbud i alle europeiske verneområder. Dette er det minste vi kan gjøre for å bringe livet tilbake til havområdene våre, sier Schulze.

– I FNs naturavtale fra 2022 har Norge forpliktet seg til 30 prosent vern innen 2030 for å sikre livet i havet. Skal det ha noen hensikt, må områdene faktisk være vernet. Det er ikke de marine verneområdene i dag, sier Schulze.