Sikrer de varig verna elvene

Stortinget går enstemmig mot regjeringens forslag om å tillate kraftutbygging i elver som er vernet. – Det er svært gledelig at Stortinget slår fast at vern er vern, selv om det føles litt absurd å måtte slåss for dette, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

ElvFrank Haug

Stortingsflertallet sørger i dag for at det allikevel ikke blir åpning for å 

–   Det er svært gledelig at Stortinget slår fast at elver som er vernet mot kraftutbygging fortsatt skal være det, selv om det føles litt absurd å måtte slåss for dette, sier Lars Haltbrekken  i Naturvernforbundet.

– De 389 vassdragene som er vernet mot kraftutbygging, er noen av de viktigste seirene til norsk miljøbevegelse noen sinne. Desto mer presserende har det vært å stanse regjeringens åpning for å tillate utbygging også i disse vassdragene.

Stortinget sørger også for at det satses mer på energieffektivisering. Nå har Stortinget skjerpet meldingen med et mål om redusert energiforbruk i bygninger på 10 TWh sammenliknet med dagens nivå innen 2030. Det tilsvarer forbruket til en halv million norske husstander.

– Den mest miljøvennlige energien er den som ikke brukes. Den energien utgjør Norges største kraftverk, sier Haltbrekken.  

Til tross for bred politisk enighet om dette, unnlot regjeringen likevel å konkretisere mål for energisparing i energimeldingen.

– Når stortingets flertall nå setter et mål på hele 10 innsparte TWh i byggsektoren, er det en markant forbedring, og en klar beskjed til regjeringen, mener Haltbrekken.

Naturvernforbundet er også svært fornøyd med at Stortinget ber regjeringen utvide forbudet mot fyring med fossil olje til også å gjelde spisslast og sørge for at forbudet trer i kraft så snart som mulig.

– Naturvernforbundet har kjempet hardt for forbudet mot fyring med fossil olje i 2020 og det er på høy tid at dette kommer på plass. Vi har mange gode miljøvennlige alternativer til olje, men det er fortsatt en lang vei å gå før vi blir helt oljefrie, sier Haltbrekken.