Sjømat Norge går mot gruvedumping

FHL (Nå Sjømat Norge) sender brev til regjeringen der de konkluderer med at reguleringsplanen for gruvevirksomhet med utslipp i Førdefjorden må avslås.

Les mer hos Sjømat Norge: http://sjomatnorge.no/nei-til-gruvedeponi-i-fordefjorden/