– Skremmende at Norge ikke klarer å kutte utslippene

Ferske tall fra viser at klimagassutslippene gikk ned med kun 0,3 prosent fra 2020 til 2021. – Det er skremmende at Norge ikke klarer å redusere klimagassutslippene. Vi er overhodet ikke i rute til å nå klimamålene våre. Vi trenger nå et taktskifte i klimapolitikken, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Utslipp av klimagass
Selv om de norske utslippene skal være mer enn halvert innen 2030, ble de bare redusert med 0,3 prosent fra 2020 til 2021. Foto: georgeclerk Istockphoto.

Regjeringen har forpliktet seg til å kutte 3 millioner tonn hvert eneste år fram til 2030, men selv med pandemi står utslippene på stedet hvil. Det er spesielt problematisk at uten brannen på gassanlegget på Melkøya som har gjort at anlegget har vært stengt, ville utslippene vært høyere. Og nå har anlegget startet opp igjen.  Klimagassutslippene må reduseres med 3 millioner tonn i året for å nå klimamålet for 2030.

– Vi må alle gjøre mye mer skal vi komme i mål, men det største ansvaret hviler på regjeringen, sier Gulowsen. Norges klimapolitikk må skjerpes. Vi må i hvert fall redusere oljeutvinningen, stanse byggingen av nye motorveier, få ned biltrafikken, og satse på energieffektivisering, sier Gulowsen.