Slik fyrer du riktig

Lurer du på om du fyrer rett?
Her lærer du hvordan og hvorfor på 1-2-3.

Nordmenn er glade i vedfyring. Rundt 3,6 millioner nordmenn bor i et hjem med ildsted, og en undersøkelse gjort av Norsk Varme i 2022 viste at en av fem nordmenn har vedfyring som sin hovedoppvarmingskilde. Men fyrer du rett?

Slik fyrer du riktig:

  1. Bygg bålet riktig –  bruk tørr ved
  • Bruk tørre vedkubber nederst og en blanding av opptenningsved og 2-3 opptenningsbriketter øverst
  • Tørr ved veier lite og har dype sprekker. Slår du to kubber mot hverandre skal det låte som når et balltre treffer en ball
  • Bruker du fuktig ved (med mer enn 20 % fuktighet) blir sot- og partikkelutslippene 10 til 30 ganger så store.

2. Tenn fra toppen

Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, som gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur. Flammene på toppen sørger for å varme opp kubbene under slik at disse avgir de gassene som gjør at bålet brenner og holdes ved like. Bruk opptenningsbriketter for å sikre rask nok avtenning av opptenningsveden på toppen så unngår du unødvendig røyk.

3. Sørg for at du får nok luft inn i huset

Pass på at det kommer nok luft inn i huset, slik at ovnen får nok luft til forbrenningen. Kjøkkenvifte og ventilasjonsanlegg som drar luft ut av huset reduserer trekken i pipa, åpne alle ventiler i ovnen. Sett gjerne døren på gløtt de første minuttene til det brenner godt.

Derfor er det viktig å fyre riktig

Naturvernforbundet jobber med riktig vedfyring fordi det er positivt for miljøet. Det er enda flere gode grunner for å fyre riktig, her er tre:

1.  Det skåner miljøet

Ved er en fornybar energikilde, og dermed mer klimavennlig enn fossil oppvarming. Det å bygge bålet riktig, tenne fra toppen og ha god trekk gir også lavere utslipp av klimagasser og sot. Mens feil vedfyring, for eksempel langsom opptenning og lav temperatur, vil føre til at utslippet av svevestøv blir mangedoblet. Hvis man bruker fuktig ved, blir sot- og partikkelutslippene 10-30 ganger høyere enn med tørr ved.

Vedfyring fra vedovner er ved siden av dieseldrevne maskiner, den dominerende kilden til utslipp av sot i Norge. Slike mørke partikler bidrar til oppvarming både mens de er i atmosfæren og hvis de legger seg på snøen.

2. Det bedrer sikkerheten

Fyrer du riktig, får ildstedet en mer skånsom behandling. Det betyr mindre vedlikehold, renere glass og redusert risiko for sot- og pipebrann. Vedfyring varmer også ved strømbrudd.

Riktig vedfyring kan også hindre pipebrann og branntilløp. I Norge er det mellom 2000 og 4000 pipebranner i året, ofte forårsaket av dårlig vedfyring.

–Risikoen for sot- og pipebrann er mye lavere om du følger våre råd, i følge Tom Erik Galambos i Feiermesternes Landsforening.

3. Du sparer penger

Fyrer du riktig, utnyttes veden bedre og du oppnår opptil dobbelt så mye varme. Det sparer du penger på.

Hvorfor velge rentbrennende ovn?

Gamle vedovner, laget før 1998, slipper ut anslagsvis 40 til 70 prosent mer svevestøv enn nyere ovner. Så det er viktig å skifte til nye, rentbrennende vedovner. Norge var først i verden med både å stille krav og å utvikle mer rentbrennende ovner. Resultatet er blitt vesentlig mindre utslipp fra nyere ovner.

Disse rådene er utarbeidet i samarbeid med Norsk Varme og Feiermesternes landsforening.