Slipp Mardalsfossen fri!

I år er det 40 år siden demonstranter lenket seg fast for å berge vakre og ville Mardalsfossen i Eikesdalen i Møre og Romsdal. Aksjonistene tapte kampen om verdens fjerde høyeste foss, men aksjonen var ikke forgjeves. Tvert imot endte den opp med å bli «alle norske miljøaksjoners mor», som leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken skriver i dette innlegget.

Les mer:

Om Mardalsfossen (wikipedia)
Om Mardøla-aksjonen (wikipedia)

Om jubileet i pressen:

Rød løper for Mardøla-aksjonister (Romsdals Busdstikke, 21.6.2010)
Gjensyn med gamle naturvernere (Driva, 20.6.2010)
Mardøla-markering (NRK, 20.6.2010)
Mardøla-aksjonen markeres (Tidens Krav, 20.6.2010)

Av Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund

40 år etter sivilulydighetsaksjonene i Sandgrovbotnen er det på tide å la Mardalsfossen igjen få renne fritt. Helga 19 – 20 juni ble jubileet markert i Eikesdalen med Sigmund Kvaløy Setreng som var helt sentral aksjonene i 1970.

26. august i år er det 40 år siden politiet bar bort naturvernerne fra teltleiren som skulle stanse tørrleggingen av Mardøla og en av verdens vakreste fosser. Aksjonen er alle norske miljøaksjoners mor – aksjonen alle sivil ulydighetsaksjoner fra naturvernere har blitt inspirert av og lært av.

Uten Mardøla aksjonene og senere aksjonene i Innerdalen mot utbyggingen av Orkla-Grana og Alta aksjonen, ville langt flere norske elver vært lagt i rør.

Mardøla aksjonene satte standarden for hvordan miljøkampen i Norge skulle utkjempes når det spisset seg til og ble nødvendig med bruk av sivil ulydighet. Full åpenhet og ikkevold var og er rettesnoren.

Miljøbevegelsen tapte kampen om Mardøla og fossen ble kraftig redusert. Statkraft som eier det meste av Grytten kraftverk ble senere pålagt å øke vannføringen sommerstid. Allikevel er det som i dag er igjen av fossen bare småtteri mot det som var. I forbindelse med 40 års jubileet bør derfor Statkraft åpne slusene og la fossen renne fritt, 365 dager i året. Med dagens enorme kraftoversludd har vi definitivt råd til det.