Solidaritet med sør betyr ingen olje i nord!

Klimaendringene er den størst utfordringen verden står overfor i dag og i lang tid framover. Alle prognoser viser at det vil bli mer ekstremvær og stor temperaturøkning i de kommende tiårene. Leveområder og livsgrunnlag for mennesker, dyr og planter vil bli sterkt rammet i store deler av verden. De landene og menneskene som har minst muligheter til å tilpasse seg endringene, de fattigste, blir hardest rammet.