Spar de viktigste elvene

Landsstyret i Naturvernforbundet ser med uro på signalene fra Olje- og energiminister Tord Lien om kraftutbygging i vernede vassdrag. Med dagens utbyggingspress på norske elver, må det tvert om vernes flere vassdrag mot kraftutbygging.

Gjengedalsvassdraget

Naturvernforbundet peker spesielt på tolv større vassdrag som burde prioriteres for vern. To av dem, Godfarfoss på Hardangervidda og et knippe vassdrag i Ullsfjorden i Troms, har regjeringen dessverre allerede bestemt at kan bygges ut. Konsekvensene av disse utbyggingene er enda flere tunge inngrep i sårbar, norsk vassdragsnatur.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft har uttalt at utbygging av vernede vassdrag ikke vil være regjeringens politikk. – Det er bra, understreker Haltbrekken, men viser også til at det er Liens departement som har ansvar for de vernede vassdragene.

1000 nye elvekraftverk

– Norsk vassdragsnatur ble hardt nedbygget på 1900-tallet, og bare siden 2000 er det gitt mer enn ett tusen tillatelser til nye vannkraftverk, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken. Villaks, elvemusling og fossekall er blant mange viktige arter som får problemer når elvene får redusert vannføring eller tørrlegges.  Truede naturtyper som elvedelta og fossesprøytsoner bygges fortsatt ned. 
– Sundtoft må sette alt inn på å få regjeringen med på at de viktigste av de gjenværende elvene ikke føyes til på lista over ødelagte vassdrag. Når Stortinget vedtar «varig vern», må det bety at de er vernet også for dem som kommer etter oss, sier Haltbrekken.

De viktigste vassdragene
(Nøkkelvassdrag som kan bidra til å sikre et representativt utvalg vassdrag for ettertida)

•    Fra fjell til fjord:  Øystesevassdraget, Kvam i Hordaland 
•    Naturmangfold:  Dalelva, Etne i Hordaland,
•    Turistmagnet:   Elvene langs Lysefjorden, Rogaland
•    Friluftsperle:  Godfarfoss, Nore og Uvdal i Buskerud, (Konsesjon for utbygging innvilget)
•    Storlakselv:  Gjengedalsvassdraget, Gloppen i Sogn og FjordaneVestlandsk dramatikk: 
•    Vestlandsdramatikk: Vigdøla, Luster i Sogn og Fjordane
•    Padledrømmen:  Nedre Otta, Sel/Vågå i Oppland
•    Norges lengste seterdal:  Einunna, Folldal i Hedmark
•    Trønderidyll:  Garbergelva, Selbu Sør-Trøndelag
•    Hjem for verdens minste laks:  Trongfossen, Namsskogan i Nord-Trøndelag
•    Urørt og magisk:  Vasja, Tysfjord i Nordland, 
•    Alpineldorado:  Elvene langs Ullsfjorden/Lyngen, Troms (Konsesjon delvis innvilget)